Kalender

17.02.2017 Bokslutskommunike 2016

07.04.2017 Årsredovisning 2016

12.05.2017 Delårsrapport Q1/2017

25.08.2017 Delårsrapport Q2/2017

10.11.2017 Delårsrapport Q3/2017

23.2.2018 Bokslutskommunike 2017

20.4.2018 Årsbokslut