Aino Health är den ledande leverantören av lösningar inom Corporate Health Management och är för privata och offentliga organisationer vad läkare är för människor. Vårt kompletta system av IT-baserade tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Vi förbättrar våra kunders hälsa och arbetsförmåga på följande sätt:

  • Minskad kort- och långtidssjukfrånvaron och sänkta kostnader
  • Förbättrad företagshälsovård och syn på säkerhet
  • Ökad trygghet på arbetsplatsen
  • Preventiva processer för ingripande som förbättrar de anställdas arbetsförhållande

Konkreta och mätbara resultat baserat på våra referenser:

  • Kort sjukfrånvarotalen har minskat med upp till 50%
  • Besök till företagshälsovården har minskat med 19%
  • Medarbetarenkäter ger vår HealthDesk tjänst ett betyg på 4,5 (skala 0-5)