Styrelseordförande

Cecilia Hollerup

Cecilia Hollerup har en jur.kand examen från Lunds universitet och en masterexamen i immaterialrätt från Malmö högskola. Hon har över 20 års erfarenhet som bankjurist från Handelsbanken och fristående sparbank, där Hollerup arbetade med bankjuridik med fokus på finansiell rätt, bolagsrätt och obeståndsrätt. Hollerup har även arbetat fem år på revisionsbyrå och har innehaft flera ledande befattningar inom bank- och revisionsverksamhet. I dag är hon främst specialiserad på regelverk för finansiella företag samt börslagstiftning. Hollerup innehar ett antal styrelseuppdrag, bland annat för Swedish Growth Fund AB, Idogen AB, Sveland Djurförsäkringar AB, Oberoende Försäkringar AB och Inuheat AB.

Styrelseledamöter:

Ingrid Atteryd Heiman

Född 1958, MBA, ledamot sedan 2016

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Ellen AB, Food Supplement Europe, Svensk Egenvård AB; styrelseledamot i Doxa AB och Radix Kompetens AB; vd för Ellen AB; vd för Svensk Egenvård och ledningskonsult hos Booz Allen Hamilton.

Peter Berntsson

Peter Berntsson, baserad i Malmö och Stockholm, har mycket stor erfarenhet från teknik- och industrisektorerna och leder Egon Zehnders Technology and Communications Practice i Sverige. Han hjälper också kunder inom konsument-, medie- och detaljhandelssektorerna. Peter genomför högprofilerade efterforskningar efter verkställande direktörer, chefer och personer för olika CXO-befattningar samt gör lämplighetsbedömningar av ledande befattningshavare och fungerar som rådgivare i frågor om ledningsgruppers effektivitet. Han arbetar aktivt med företagets koncernchef och de digitala aktiviteterna samt företagets hälso-, industri- och konsumentverksamheter.

Innan han kom till Egon Zehnder var Peter senior managementkonsult på Triathlon Consulting Group i Göteborg. Tidigare har han arbetat åtta år i telekom- och IT-branschen och bland annat haft olika administrativa roller hos Ericsson, Parallel Consulting och Icon Medialab med bas i Europa, Asien och Latinamerika. Peter inledde sin karriär som projektledare hos Skanska med arbete i Sverige, USA och Egypten.

Jyrki Eklund

Jyrki Eklund har bidragit till implementeringen av företagshälsoarbetet som en del av företagsledningsarbetet. Han har varit inblandad i olika projekt, till exempel med det finska Arbetshälsoinstitutet, och har tillsammans med dem introducerat nya idéer inom företagshälsoarbetet för olika yrkesgrupper. Innan han tillträdde tjänsten hos Aino Health Management Oy arbetade Jyrki inom teknikkonsultområdet hos Nedecon Oyj. Han var ansvarig för internationaliseringsprojekt på både styrelse- och ledningsnivå, och han arbetade även som regionchef i Singapore med Sydostasien som sitt ansvarsområde.

Jochen Saxelin

Jochen Saxelin har tidigare arbetat som revisor på KPMG, och innan han kom till Aino arbetade han som controller på Nedecon Oyj.