Styrelseordförande

Liselotte Hägertz Engstam

Liselotte Hägertz Engstam är styrelseledamot i Knowit Group AB (publ), Zalaris A/S (publ), Itello AB, S=Group AB och styrelseordförande i Digoshen AB.

Liselotte har en bakgrund från internationella chefspositioner på HCL Technologies och IBM, med ansvar för etablering och internationell geografisk expansion av nya affärsområden, som Outsourcing av Affärsprocesser samt Strategirådgivning. Tidigare positioner inkluderar även styrelseledamot i Transcom World Wide AB och områdeschef i Skanska AB.

Liselotte är medlem i kommittén för INSEAD’s Internationella Styrelsenätverk (IDPN) och är återkommande lärare i ordförandeprogrammet hos Styrelseakademien.

Liselotte har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola samt är certifierad internationell styrelseledamot vid INSEAD (IDP=C)

 

Styrelseledamöter:

Cecilia Hollerup

Cecilia Hollerup har en jur.kand examen från Lunds universitet och en masterexamen i immaterialrätt från Malmö högskola. Hon har över 20 års erfarenhet som bankjurist från Handelsbanken och fristående sparbank, där Hollerup arbetade med bankjuridik med fokus på finansiell rätt, bolagsrätt och obeståndsrätt. Hollerup har även arbetat fem år på revisionsbyrå och har innehaft flera ledande befattningar inom bank- och revisionsverksamhet. I dag är hon främst specialiserad på regelverk för finansiella företag samt börslagstiftning. Hollerup innehar ett antal styrelseuppdrag, bland annat för Swedish Growth Fund AB, Idogen AB, Sveland Djurförsäkringar AB, Oberoende Försäkringar AB och Inuheat AB.

Per-Olof Schroeder

Per-Olof Schroeder genomgår för nuvarande vidareutbildning vid FN:s universitet i Maastricht med fokus på evidensbaserade metoder inriktade på kunskaps= och innovationsekonomi samt ’Public=Private Partnerships’ och ’Smart Cities’. Per-Olof var tidigare affärsområdeschef för Microsoft Western Europe (Applications & Services). Innan dess hade han flera ledande chefsbefattningar inom IBM Global Services EMEA såsom Managing Principal & Director inom IBM UK och Sverigechef inom IBM Global Services.

Per-Olof inledde sin karriär på strategi=, teknik= och managementkonsultföretaget Arthur D. Little med London, Bryssel och Riyadh som bas. Per-Olof har examen inom petroleumsteknik från Texas A&M University, en MBA från London Business School samt en MA från Fletcher School of Law & Diplomacy vid Tufts University.

Jyrki Eklund

Jyrki Eklund har bidragit till implementeringen av företagshälsoarbetet som en del av företagsledningsarbetet. Han har varit inblandad i olika projekt, till exempel med det finska Arbetshälsoinstitutet, och har tillsammans med dem introducerat nya idéer inom företagshälsoarbetet för olika yrkesgrupper. Innan han tillträdde tjänsten hos Aino Health Management Oy arbetade Jyrki inom teknikkonsultområdet hos Nedecon Oyj. Han var ansvarig för internationaliseringsprojekt på både styrelse- och ledningsnivå, och han arbetade även som regionchef i Singapore med Sydostasien som sitt ansvarsområde.

Jochen Saxelin

Jochen Saxelin har tidigare arbetat som revisor på KPMG, och innan han kom till Aino arbetade han som controller på Nedecon Oyj.