En ny syn på företagshälsa och arbetsmiljö

Corporate Health Management-lösningar som skapar mervärde.

Våra lösningar är utformade för att förstå de underbyggande orsakerna till sjukfrånvaro så relaterade orsaker tidigt kan identifieras och åtgärdas vilket snabbt resulterar i förbättrade resultat i den dagliga verksamheten genom att de anställdas hälsa, välbefinnande och säkerhet sätts i fokus.

Sedan Aino Health grundades har vi hjälpt över 150 organisationer att förbättra det förebyggande hälsoarbetet och arbetsmiljöer. Kontinuerlig överföring av insikter från Aino Analytics hjälper våra kunder att ta faktabaserade beslut som genererar hållbara resultat:

 • Minskad sjukfrånvaro och sänkta hälsorelaterade kostnader
 • Analys och permanent förbättring av personalens arbetsförmåga och säkerhet
 • Eliminerad risk för förtidspensionering genom förebyggande åtgärder
 • Optimerade processer inom företagshälsovård och arbetsmiljö
 • Långsiktiga lösningar som hjälper företag till bättre resultat

Aino Healths lösningar passar alla branscher och kan anpassas till varje kund i enlighet med vår analys och bedömning av behoven.

HealthManager

Datadriven lösning inom företagshälsa som leder till mätbara resultat

SafetyManager

Hantera risker och få bättre säkerhet än någonsin tidigare

Fördelar

För företag

 • Bättre verktyg för kunskapsbaserad styrning
 • Konkreta besparingar och förbättrad effektivitet
 • Informera medarbetarna om företagens ansvar
 • Ökad lönsamhet

För HR

 • Automatiserade processer förenklar den dagliga verksamheten
 • Systemet går snabbt att införa och sparar därefter tid och resurser
 • Höjer automatiskt ledningens engagemang
 • Ökad arbetsglädje och trivsel för medarbetarna

För personal

 • Tjänsterna är enkla att använda
 • Snabb service och enkel åtkomst till tjänsterna
 • Förbättrad hälsa och arbetsmiljö
 • Minskad skaderisk