Automatisering av förebyggande hälsovårdsprocesser som genererar mätbara resultat

Aino HealthManager bidrar direkt till förbättrat affärsresultat

Aino HealthManager har revolutionerat företagens sätt att bedriva hälsovårdsarbete, vilket har förändrat branschen för alltid. Det tillkommer inga dyra installations- eller underhållskostnader och de anställda kan använda tjänsten med vilken enhet som helst som har en internetanslutning. Denna modell har bidragit till att göra Aino HealthManager till världens mest avancerade förebyggande företagshälsosystem.

Lösningen gör det möjligt för organisationer att hålla koll på och analysera personalens arbetskapacitet och effekterna av olika förebyggande åtgärder. Systemets effektivitet bygger dels på enkla metoder för registrering och hantering av sjukfrånvaro, dels på samarbetet mellan företag och företagshälsa.

 

Aino HealthManager är en komplett, anpassningsbar och integrerad moln-baserad lösning för hantering av alla kontakter mellan ledning, chefer och medarbetare. Den är designad för att hjälpa företag och organisationer att bli mer effektiva och framgångsrika.

Egenskaper och fördelar:

För högsta ledningen

Långsiktig hållbarhet, ekonomiska resultat och insyn i ledningsprocesser.

För chefer och arbetsledare

Integrerar kritiska data och processer, sparar tid och gör processer enkla och effektiva. Uppmanar till åtgärder bara när det behövs.

HR-avdelningen

Frigör hälsovårdsdata från informationssilor, möjliggör transparent hantering och tillåter snabba och tydliga handlingsplaner. Integrerar kostnadshantering och effektiva rapporteringsverktyg.

För medarbetare

Hjälp i rätt tid vid förändrad arbetsförmåga. Tar hand om hälsvårdsfrågor på ett nytt sätt.

Företagshälsan

Behovsbaserad uppföljning, möjlighet till snabba insikter och åtgärder.

Försäkring

Möjlighet att integrera ekonomisk information och uppgifter om behandlingsmodeller.

Rapportering och analys

Heltäckande och effektiv rapportering om kostnader, processer och insatser. Rapporteringen och analysen omfattar alla nivåer i organisationen.

Organisatorisk anpassning

Inbyggda geografiska, kulturella, juridiska och organisatoriska möjligheter till anpassning.

Vill du veta mer?