Revisorer

MAZARS SET Revisionsbyrå AB, Bantorget 2, 222 29 Lund med Jim Forsberg som huvudansvarig revisor. Jim Forsberg, född 1983, är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.