Takaisin

Uutiset

Aino HealthManagerista uusi versio 16.2.2016

16.2.2016

Aino HealthManagerin käyttöliittymäpäivitys 3.0 julkaistaan helmikuun 16. päivä 2016. Päivitys parantaa järjestelmän nopeutta, käytettävyyttä ja raportointia. Kieliversiot ja mobiilikäytettävyys ovat myös uusia ominaisuuksia.

Aino HealthManager 3.0 on ulkoasultaan entistä selkeämpi ja helpompi käyttää.  Esille on jätetty vain olennainen tieto ja hakutoimintoja on tehostettu, mikä tekee siitä yhä nopeamman. Responsiivisuus mukauttaa järjestelmän eri näyttökokoihin, kuten älypuhelimiin ja tabletteihin.

Järjestelmää voi käyttää suomen lisäksi nyt myös englanniksi, ja käännöspalvelua on saatavissa myös yrityskohtaisille lomakkeille ja kirjeille. Päivityksen myötä esimiesraportit löytyvät jatkossa selaimesta ja PDF-tulosteet poistuvat. Lisäksi henkilöstötietojen tuontia on parannettu.

Käyttöliittymän aiempia keskeisiä uudistuksia ovat olleet varhaisen tuen tapausten parempi hallinta (8/2015), työterveyskyselyt ja -analyysit (3/2015), työntekijöiden jako useammalle työterveyshuollon toimijalle (8/2014) sekä asiakaskohtaiset lomakkeet (6/2013).

Uusia raportointitoimintoja

KPI-tunnusluku näyttää käyttäjälle olennaisen ryhmän sairauspoissaolojen tilanteen laskettuna sairauspoissaolopäivinä työntekijöittäin. Päivityksen myötä KPI näyttää myös henkilömäärään suhteutetun poissaolomäärän kehitysindikaattoreineen sekä luokittelun poissaolojen mukaan. Raportit sisältävät lisäksi tilastot varhaisen tuen tapausten määrän kehityksestä sekä HealthDeskin käyttöasteen liittyen poissaoloihin.

HealthManagerin raportointi koostuu KPI-tunnusluvusta, vakioraporttinäkymästä sekä asiakaskohtaisista raporttinäkymistä. Raportit korostavat seikkoja, jotka vaativat toimenpiteitä sekä tuovat esille esitettyjen seikkojen taustalla olevia syy-yhteyksiä. Raportit voivat olla joko Ainon määrittämiä vakioraporttinäkymiä tai asiakkaan toiveiden mukaan luotuja dashboard-raporttinäkymiä.

Uudet raportointitoiminnot tulevat käyttöön käyttöliittymäpäivityksen jälkeen helmikuun 2016 alussa. Internet Explorer -selaimen käyttäjiltä vaaditaan 10 tai sitä uudempi versio.

Tehokkuutta, kustannussäästöjä ja parempaa työkykyä

Aino HealthManager on johtamisjärjestelmä, jolla yritykset ja julkisorganisaatiot varmistavat organisaation tehokkuuden, kustannussäästöt ja henkilöstön jatkuvan työkyvyn. Järjestelmän teho perustuu sairauspoissaolohallinnan prosessien automatisointiin, reaaliaikaiseen raportointiin sekä Ainon yhdessä asiakkaiden kanssa lähes 20 vuoden aikana rakentamiin käytäntöihin.

Lisätietoja:

Aino Health Management Oy

COO, Markku Pitkänen

markku.pitkanen@ainohealth.com p. 040 838 1587

Head of Sales and Marketing, Jarmo Iisakka
jarmo.iisakka@ainohealth.com , p. 040 706 7908