Konecranes otti käyttöön HealthManagerin ja HealthDesk-palvelun

Konecranes – Lähtötilanne

Konecranes halusi varmistaa, että henkilöstön terveys ja työkyky pysyvät hyvällä tasolla. Yrityksessä pohdittiin, kuinka olemassa olevia terveysjohtamisen toimintamalleja voitaisiin kehittää ja terveysvaikutteisten kustannusten hallintaa kehittää. Yritys halusi, että terveysjohtaminen näkyisi koko organisaatiossa osana päivittäistä toimintaa.

konecranes

Konecranes – Ratkaisu

Aino Health Management kävi läpi terveysjohtamisen kokonaisuuden työterveyshuollon palveluista aina yksittäisten työntekijöiden työkykyisyyden parantamiseen ja ylläpitoon. Konecranesille tehtiin tausta-analyysit niin terveysjohtamisen järjestämisestä kuin henkilöstön työkyvyn ylläpitoon tähtäävistä toimista.

Tulosten perusteella Konecranes päätti ottaa käyttöön uuden terveysjohtamisen sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän, jolla varhainen tuki saatiin ohjattua esimiesten käyttöön. Konecranesin työterveyshuollon suunnitelmat sekä toiminta järjestettiin uudelleen yrityksen tarpeita paremmin palvelevaksi. Konecranes otti käyttöön Aino Health Managementin Johtava lääkäri –toimintamallin, joka auttaa Konecranesia päivittäisessä toiminnassa työterveyshuollon rajapinnassa, ja jolla varmistetaan työterveyshuollon palvelun vastaavuus Konecranesin tarpeisiin.

Konecranes järjesti henkilöstölle terveysanalyysin ja –neuvonnan sekä tarjosi riskiryhmille tarvittavat aktivointi ja kuntoutuspalvelut työntekijän työpaikkakunnalla.

Konecranes – Tulokset

Kolmen vuoden aikana Konecranes saavutti selkeitä mitattavia tuloksia. Organisaatioon luotiin uusi terveyskontrolleritoiminto, joka valvoo varhaisen tuen toteutumista ja tukee esimiehiä sekä työterveyshuoltoa. Konecranesin esimiehet saatiin sitoutettua erinomaisesti varhaisen tuen toimintamalleihin terveysjohtamisen sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen. Myös henkilöstön osalta saavutettiin merkittäviä parannuksia yksilöiden työkyvyssä ja kuntoisuudessa.