Stora Enso on integroinut työkykyjohtamisen osaksi kaikkia toimintaprosessejaan

Stora Enso – Lähtötilanne

Stora Enso halusi löytää uusia tapoja parantaa työkykyjohtamisen prosesseja sekä tukea henkilöstön terveyttä ja työkykyä. Lähtötilanteena Stora Ensolla oli korkeat sairauspoissaolot sekä niihin liittyvät korkeat kulut. Työkykyjohtamisen tavoitteet määriteltiin yhdessä ja ne liittyivät työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen alentamiseen.

Stora Enso – Ratkaisu

Työnantajan vilpitön pyrkimys parantaa työntekijöiden terveyttä ja iskukykyä otettiin hyvin vastaan. Luottamusmiehet nostivat peukut pystyyn heti prosessin alkuvaiheessa: nyt oli varteenotettava mahdollisuus myös saada hoitoa niille, jotka sitä tarvitsivat. Projekti jaettiin kahteen osaan: 1) Työkykyjohtamisen järjestelmät ja työkalut sekä 2) analyysit ja toimintatavat työkyvyn parantamiseen. Projektin ensimmäisessä vaiheessa otettiin käyttöön Aino Healthin AinoAnalytics, jonka avulla informaatiota pystyttiin analysoimaan sekä seuraamaan järjestelmällisesti.

Työterveyden palvelut organisoitiin uudelleen vastaamaan yrityksen eri toimintojen todellisia tarpeita. Stora Enso otti käyttöön Aino Healthin pilvipalvelun Health Managerin, joka auttaa Stora Ensoa seuraamaan eri terveysjohtamisen mittareita. Health Manager otettiin käyttöön, jotta työkykyä edistäviä toimintoja voitaisiin mitata ja kehittää. Työkykykyselyn ja analyysin perusteella työntekijöille tarjottiin kohdennettua tukea tarpeen mukaan.

Stora Enso – Tulokset

Työkykyjohtamisen prosessit ovat nyt osa Stora Enson päivittäisiä rutiineja. Tämän seurauksena sairauspoissaolot ja niihin liittyvät kustannukset ovat laskeneet jopa kolme prosenttiyksikköä. Samaan aikaan yritys on tehnyt työterveysjohtamisen prosesseista tehokkaita sekä läpinäkyviä. Stora Enso on integroinut työkykyjohtamisen osaksi kaikkia toimintaprosessejaan ja petraa juoksuaan jatkuvasti.