Tornion kaupunki on saanut työkykyjohtamisen investointinsa moninkertaisena takaisin

Tornio – Lähtötilanne

Tornion kaupungin terveystaloudellinen tilanne oli heikko: korkeat sairauspoissaololuvut, suuri määrä eläköityviä työntekijöitä ja tikittävä aikapommi sylissä. Kaupunki halusi kestävän ratkaisun, joka parantaisi työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Lisäksi ratkaisun tulisi olla sellainen, johon henkilöstön on helppo sitoutua.

Tornio – Ratkaisu

Tornio toteutti terveysuudistuksen, jonka myötä kaikki kunnan työntekijät sitoutettiin terveysjohtamisen toimintamalleihin – esimiehiä unohtamatta. Tornio otti käyttöön Aino Healthin Health Manager –pilvipalvelun, jonka avulla kaupunki pystyi seuraamaan ja valvomaan työkykyjohtamisen prosesseja. Henkilöstöstä jopa 95 prosenttia osallistui terveysanalyyseihin. Tulosten perusteella työntekijöille tehtiin yksilölliset kehityssuunnat työterveyden suhteen ja työntekijöitä ohjattiin tarpeen mukaan tehokuntoutukseen ja aktivointipalveluihin.

Tornio – Tulokset

Tornion kaupungin työntekijöiden sairauspoissaolot vähenivät 3 000 päivällä. Tämän luokan terveyspommin vaikutukset heijastuivat laajasti työviihtyvyyteen, tuottavuuteen ja yhdessä tekemisen kulttuuriin.

Esimerkiksi valtaosa henkilöistä, jotka olivat kuntoisuudeltaan alle oman ikäluokan keskitason, saatiin takaisin keskitasolle tai sen yli. Seurantajakson tulosten perusteella muutos on tullut jäädäkseen – ja Tornion kaupunki on saanut työkykyjohtamisen investointinsa moninkertaisena takaisin.