Työkykyjohtamisen uudelleenorganisointi toi erinomaisia tuloksia Apetitille

Apetit – Lähtötilanne

Vuonna 2015 Apetitin tiimi koki tarpeelliseksi uudelleenorganisoida terveyden, wellbeing-palveluiden ja työturvallisuuden prosessit. Yritys taisteli korkeita sairauspoissaololukuja, niistä aiheutuvia korkeita kustannuksia sekä työkyvyn riskejä vastaan. Vaikka paljon työhyvinvointiin liittyviä asioita tapahtui, yritys koki tarvitsevansa tiedolla johtamisen prosesseja työkykyjohtamiseen.

Apetit – Ratkaisu

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin Aino Healthin HealthAudit, jonka tarkoituksena oli analysoida työkykyjohtamisen nykytilaa yrityksessä. Analyysiin perustuen Apetit otti käyttöön työkykyjohtamisen pilvipalvelu Aino HealthManagerin sekä Aino HealthDeskin. HealthManagerin avulla Apetit pystyy valvomaan ja johtamaan työkykyjohtamisen prosesseja kerättyyn dataan ja tietoon perustuen. HealthDesk tarjoaa monikanavaisen ratkaisun tilanteisiin, jolloin työntekijä sairastuu: työntekijä voi ottaa yhteyttä HealthDeskiin ja saada nopeasti ammattilaisen apua tilanteen ratkaisemiseksi.

Apetit – Tulokset

Aino Healthin ratkaisujen avulla Apetit on organisoinut uudelleen työkykyjohtamisen prosessit sekä työterveyteen liittyvät prosessit. Tulokset ovat olleet erinomaisia. Tiedolla johtaminen on mahdollistanut sairauspoissaolokustannusten sekä työterveyden kustannusten laskun.