• Filter

  Ainon ratkaisulla luetteloidaan korona-altistumisia työpaikalla uuden asetuksen mukaisesti

  15. marraskuuta 2020 tuli Suomessa voimaan Valtioneuvoston asetuksen muutos, jonka mukaan työnantajan tulee luetteloida myös työntekijöiden koronavirukselle (SARS-CoV-2-virus) altistumiset. Tiedot tulee…

  Ainon ratkaisulla kohti helpompaa ja tehokkaampaa työkykyjohtamista

  Ainon Best Practice tuo pitkän kokemuksen ja osaamisemme liiketoimintalähtöisen työkykyjohtamisen parhaista käytännöistä helposti hyödynnettäväksi HealthManageriin. Ainon Best Practice on sekä nopea ja kustannustehokas keino nostaa työkykyjohtaminen seuraavalle tasolle niin olemassa oleville kuin uusillekin HealthManager -asiakkaillamme. 

  Systemaattiset tiedolla johtamisen työkalut tukevat mielenterveyden edistämistä työpaikoilla

  Mielenterveysongelmat aiheuttavat paljon sairauspoissaoloja ja etenkin nuorten keskuudessa ne ovat yleisin syy työkyvyttömyyteen. Mielenterveyshäiriöt johtavat myös työkyvyttömyyseläketilastoja. Valtion, kuntien ja…

  Systemaattiset tiedolla johtamisen työkalut tukevat mielenterveyden edistämistä työpaikoilla

  Mielenterveysongelmat ovat Suomessa yleisin syy työkyvyttömyyteen. Vuonna 2020 julkisen alan työntekijöistä siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle noin 5 500 henkilöä. Mielenterveyssyyt yhdessä tuki-…

  Hyvinvointialueille 2-4 miljoonan työpäivän työpanoksen lisäys systemaattisella johtamisella ja digitalisoinnilla

  Tulevien hyvinvointialueiden suurimpana haasteena on terveydenhoitohenkilökunnan riittävyys. Kevan tutkimuksen mukaan hoitoalan tehtävissä keskimääräinen vuotuinen sairaspoissaolojen lukumäärä on 21-29 päivää, kun…

  Ehkäise, tue, johda – Miten työnantaja voi tukea työntekijän henkistä ja fyysistä turvallisuutta työhön paluussa COVID-19 jälkeen.

  Monet asiat ovat muuttuneet näiden kuukausien aikana, kun olemme olleet poissa normaalista työympäristöstä sekä meillä aiemmin olleista rutiinista ja sosiaalisesta…