Takaisin

Uutiset

Vaasan kaupunki ottaa käyttöön Ainon terveysjohtamisen palvelut

30.9.2016

Vaasan kaupunki ja Aino Health Management aloittavat yhteistyön terveysjohtamisen kehittämisessä.

Vaasan kaupungin vanhuspalvelujen kotihoitoyksikkö ottaa käyttöön Ainon Työkuntopalvelut, joiden tukena on Aino HealthDesk-terveyspuhelin ja Aino HealthManager-terveysjohtamisen järjestelmä.

Ainon palveluiden käyttöönoton myötä Vaasan kaupunki pystyy tehostamaan omaa terveysjohtamisen kulttuuriaan ja käytäntöjään. Keskeisiä tavoitteita ovat:

  • antaa henkilöstölle käsitys heidän nykyisestä työkuntoisuudesta
  • antaa suosituksia / ohjata elämäntapamuutoksiin
  • parantaa palvelutuottavuutta ja työmotivaatiota
  • lyhentää sairauspoissaoloja

Palvelun pilotoinnissa toteutetaan työkuntopalvelujen kaikki vaiheet, mutta ennalta sovitulle, rajatulle ryhmälle. Noin vuoden kestävään pilottiin osallistuu 110 vanhusten kotihoitoyksikön työntekijää.

Ainon Työkuntopalvelu sisältää neljä vaihetta (sähköinen terveystarkastus, terveysanalyysi, raportointi ja mahdollinen ohjaaminen jatkotoimenpiteisiin). Aino HealthDeskin ja Aino HealthManagerin avulla nopeutetaan hoitoonohjausta ja saadaan mm. työterveyspalvelu liitettyä kiinteäksi osaksi työkuntopalveluja.

”Vaasan kaupungille on tärkeätä, että vanhuspalvelujen hoitajat voivat hyvin. Hyvä työkunto ja työmotivaatio näkyvät suoraan tarjoamamme hoidon ja hoivan laadussa. Terveysjohtamisen palveluihin panostaminen on Vaasan kaupungilta arvotuksen osoitus vanhustemme hoitoon”, sanoo Leif Holmlund, Vaasan kaupungin kotihoidon johtaja.

Aino Health Managementin sairauspoissaolojen hallinnan ja työterveyshuollon tehostamisen ratkaisut tuovat hyötyjä niin kaupungin henkilöstöhallinnolle kuin työntekijöillekin.

”Aino Health Managementin työkuntoa parantavat ratkaisut ovat perusta nykyaikaiselle ja kustannustehokkaalle työkyvyn hallinnalle ja johtamiselle. Aino on suorittanut yli miljoona terveyttä edistävää mittausta ja ratkaisu on mallinnettu vastaamaan asiakkaiden tarpeita Suomen johtavien lääkäreiden kanssa. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan kustannussäästöjä ja tehostamaan toimintaansa ottamalla terveysjohtamisen päivittäiseksi toimintatavaksi”, sanoo Aino Health Managementin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Iisakka.

Aino Health Management toimii asiakkaiden kumppanina tuloksellisessa terveysjohtamisessa. Yrityksen tulos paranee, kun ihmisten työkunnosta välitetään ja terveyteen liittyviä kustannuksia hallitaan tehokkaasti. Ainon työkaluilla yritys voi hallita sairauspoissaoloja ja työkykyriskejä, parantaa ihmisten työkuntoa sekä optimoida terveydenhuollon palveluita:

– Johdon asiantuntijapalvelut työterveyshuollon sisällön, tehokkuuden ja kustannusten optimointiin

– Johtamisjärjestelmät ja terveyspuhelinpalvelut sairauspoissaolojen alentamiseen ja työkykyriskien hallintaan

– Palvelut henkilöstön työkunnon analysointiin, pysyvään parantamiseen ja työkyvyttömyyseläköitymisen riskien vähentämiseen.

Lisätietoja:

Aino Health Management Oy

Myynti- ja markkinointijohtaja, Jarmo Iisakka, Tel. 040 706 7908