Aino Health auttaa asiakkaan saavuttamaan tuloksia, parantamaan tuottavuutta ja kehittämään toimiaan ottamalla jokapäiväiseen käyttöön työterveyden-, työturvallisuuden ja työkykyjohtamisen ratkaisut. Yli 20 vuoden kokemuksella löydämme parhaat mahdolliset ratkaisut sairauspoissaolojen ja eläköitymisriskien hallinnointiin sekä työterveyspalvelujen tuottamiseen.

Asiakkaamme hyötyvät työterveyden-, työturvallisuuden ja työkykyjohtamisen ratkaisuistamme, joilla on todellista merkitystä liiketoiminnalle ja työntekijöille. Tämä näkyy kaikessa, mitä teemme. Ei ole väliä, onko asiakkaamme yksityinen vai julkinen toimija, millä toimialalla he ovat tai minkä kokoinen yritys on.

Me parannamme asiakkaidemme terveyttä ja työkykyä seuraavilla tavoilla:

  • Lyhyt- ja pitkäkestoisten sairauspoissaolojen kustannusten vähentäminen
  • Työterveyden ja työkykyjohtamisen tehostuminen
  • Työturvallisuuden paraneminen
  • Työntekijän terveyden parantaminen varhaisen puuttumisen prosesseja kehittämällä

Konkreettiset ja mitattavat tulokset, jotka perustuvat referensseihimme:

  • Lyhytkestoisten sairauspoissaolomäärien vähentyminen 50%
  • Työterveyshuollon käyntimäärien vähentyminen 19%
  • Työntekijöiden tyytyväisyys HealthDesk-palveluihin 4,5 (asteikolla 0-5)