Tillbaka

Nyheter

Aino Health tillhandahöll If lösningar avseende utmaningar inom Corporate Health Management

6.9.2018

Aino Health tillhandahöll If med konsulttjänster för att lösa utmaningarna inom arbetsförmåga och hälsa. En statusanalys, Business Health Index genomfördes och grundorsakerna till ökad sjukfrånvaro analyserades inom consumer customer service. ”Med Aino Health (och Business Health Index) fick vi en bra förståelse för nuvarande situation och en analys av möjliga åtgärder” (för att sänka sjukfrånvaron), säger Mikko Virmasalo, ansvarig Customer Center hos If.

För mer information på engelska: Aino Health provided If with solutions to the challenges of corporate health management