Aino Health har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 9001.