Aino Healths ledningsgrupp

Jyrki Eklund, CEO

Jyrki Eklund har bidragit till implementeringen av företagshälsoarbetet som en del av företagsledningsarbetet. Han har varit inblandad i olika projekt, till exempel med det finska Arbetshälsoinstitutet, och har tillsammans med dem introducerat nya idéer inom företagshälsoarbetet för olika yrkesgrupper. Innan han tillträdde tjänsten hos Aino Health Management Oy arbetade Jyrki inom teknikkonsultområdet hos Nedecon Oyj. Han var ansvarig för internationaliseringsprojekt på både styrelse- och ledningsnivå, och han arbetade även som regionchef i Singapore med Sydostasien som sitt ansvarsområde.

Jukka Räikkönen, COO

Jukka Räikkönen återkom till Aino Health Management i september 2016. Tidigare var han chef för Service Operations hos Aino under åren 2012–2014. Utanför Aino har Jukka har tillbringar över 17 år hos Nokia Networks. Där arbetade han i olika befattningar inom olika serviceverksamheter, till exempel med kundsupport och projektledning samt kvalitet och processutveckling. Han hade både globalt och regionalt ansvar och var baserad i Stillahavsregionen och i Latinamerika under mer än 5 år. Dessutom har Jukka varit CIO på ett börsnoterat företag i Finland och har erfarenhet av arbete med företagsrådgivning.

Jochen Saxelin, CFO

Jochen Saxelin har tidigare arbetat som revisor på KPMG, och innan han kom till Aino arbetade han som controller på Nedecon Oyj.

 

 

Andra nyckelpersoner

Markku Pitkänen, chef för Aino Health Finland

Markku Pitkänen har omfattande erfarenhet av teknikkonsultverksamhet, produktledning, försäljning och kundprojekt. Markku är ansvarig för Ainos tjänsteproduktion, leverans av kundprojekt, produktionsutnyttjande och kundservice. Tidigare var han ansvarig för försäljning och marknadsföring hos Aino i över tre år. Innan han anslöt sig till vårt företag arbetade han i olika specialist- och ledarbefattningar inom Baswarekoncernen i mer än 10 år, senast som vice vd för försäljning hos Basware Oyj.

 

Peter Seeger, VD Aino Health Germany

Peter Seeger har arbetat i över 28 år hos flera globala IT-serviceföretag. Han har en omfattande erfarenhet av ledande internationella konsult- och försäljningsställen inom flera branscher (till exempel hälsovård, försäkring, läkemedel och kemikalier). De senaste 15 åren har han arbetat som försäljningschef/direktör för CSC, Accenture, Capgemini, Hewlett Packard, Cognizant och OpusCapita.