Styrelseordförande

Liselotte Hägertz Engstam

Liselotte Hägertz Engstam är styrelseledamot i Knowit Group AB (publ), Zalaris A/S (publ), Itello AB, S=Group AB och styrelseordförande i Digoshen AB.

Liselotte har en bakgrund från internationella chefspositioner på HCL Technologies och IBM, med ansvar för etablering och internationell geografisk expansion av nya affärsområden, som Outsourcing av Affärsprocesser samt Strategirådgivning. Tidigare positioner inkluderar även styrelseledamot i Transcom World Wide AB och områdeschef i Skanska AB.

Liselotte är medlem i kommittén för INSEAD’s Internationella Styrelsenätverk (IDPN) och är återkommande lärare i ordförandeprogrammet hos Styrelseakademien.

Liselotte har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola samt är certifierad internationell styrelseledamot vid INSEAD (IDP=C)

 

Styrelseledamöter:

Liselotte Bergmark

Liselotte Bergmark tillför en gedigen kunskap om strategiskt HR-ledarskap och en bred erfarenhet, från olika branscher och internationella arbetsmiljöer. I hennes nuvarande roll som Head of Group HR på Dometic Group, ansvarar hon för HR-funktionen som stödjer affärsverksamheten i tre regioner; APAC, AMERICAS och EMEA.

Innan hennes nuvarande roll, var Liselotte Executive VP HR för Sanitec (förvärvad av och nu med namnet Geberit). Tidigare har hon varit ansvarig för det globala lednings- och organisationsutvecklingsarbetet, med starkt fokus på talang och ledarskapsutveckling, inom SCA och senare i TeliaSonera.

Under tio års tid har Liselotte även arbetat för DHL på olika ledande befattningar, med ansvar för HR-utveckling i Skandinavien, de baltiska länderna och i Polen. Hon bodde och arbetade senare i Bryssel där hon ledde det globala ledarutvecklingsarbetet för DHL.

Liselotte har mer än 20 års erfarenhet av internationellt HR-arbete. Liselotte har i grunden en Bachelor of Science och en Master of Science inom Human Resources, från Linköpings universitet.

Per-Olof Schroeder

Per-Olof Schroeder genomgår för nuvarande vidareutbildning vid FN:s universitet i Maastricht med fokus på evidensbaserade metoder inriktade på kunskaps= och innovationsekonomi samt ’Public=Private Partnerships’ och ’Smart Cities’. Per-Olof var tidigare affärsområdeschef för Microsoft Western Europe (Applications & Services). Innan dess hade han flera ledande chefsbefattningar inom IBM Global Services EMEA såsom Managing Principal & Director inom IBM UK och Sverigechef inom IBM Global Services.

Per-Olof inledde sin karriär på strategi=, teknik= och managementkonsultföretaget Arthur D. Little med London, Bryssel och Riyadh som bas. Per-Olof har examen inom petroleumsteknik från Texas A&M University, en MBA från London Business School samt en MA från Fletcher School of Law & Diplomacy vid Tufts University.

Jyrki Eklund

Jyrki Eklund har bidragit till implementeringen av företagshälsoarbetet som en del av företagsledningsarbetet. Han har varit inblandad i olika projekt, till exempel med det finska Arbetshälsoinstitutet, och har tillsammans med dem introducerat nya idéer inom företagshälsoarbetet för olika yrkesgrupper. Innan han tillträdde tjänsten hos Aino Health Management Oy arbetade Jyrki inom teknikkonsultområdet hos Nedecon Oyj. Han var ansvarig för internationaliseringsprojekt på både styrelse- och ledningsnivå, och han arbetade även som regionchef i Singapore med Sydostasien som sitt ansvarsområde.