Styrelseordförande

Liselotte Hägertz Engstam

Liselotte Hägertz Engstam är styrelseledamot i Tieto Oy (publ), Zalaris A/S (publ), Transtema Group AB (publ), S-Group AB samt styrelseordförande i Digoshen AB.

Liselotte har en bakgrund från internationella chefspositioner på HCL Technologies och IBM, med ansvar för etablering och internationell geografisk expansion av nya affärsområden, som Outsourcing av Affärsprocesser samt Strategirådgivning. Liselotte har även infört program som kraftigt ökat anställdas engagemang, och bidragit till mätbart ökad innovationskraft och bättre affärsresultat. Tidigare positioner inkluderar även styrelseledamot i Knowit AB, Itello AB, Transcom World Wide AB och områdeschef i Skanska AB.

Liselotte är medlem i kommittén för INSEAD’s Internationella Sty- relsenätverk (IDN) och är återkommande lärare i ordförandepro- grammet hos Styrelseakademien.

Liselotte har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola samt är certifierad internationell styrelseledamot vid INSEAD (IDP-C).

 

Styrelseledamöter:

Liselotte Bergmark

Liselotte Bergmark tillför en gedigen kunskap om strategiskt HR-ledarskap och en bred erfarenhet, från olika branscher och internationella arbetsmiljöer. I hennes nuvarande roll som Group HR Director för Medicover, ansvarar hon för den globala HR-funktionen som stödjer koncernens affärsverksamhet inom Health Care och Dignostics med verksamheter i Europa och Indien.

Innan hennes nuvarande roll, var Liselotte Head of Group HR på Dometic Group, där hon ansvarade för HR-funktionen i tre regio- ner; APAC, AMERICAS och EMEA. Dessförinnan Executive VP HR för Sanitec (förvärvad av och nu med namnet Geberit). Liselotte har varit ansvarig för det globala lednings- och organisationsut- vecklingsarbetet, med fokus på talang och ledarskapsutveckling, inom SCA och senare i TeliaSonera. Under tio års tid har Liselotte även arbetat för DHL på olika ledande befattningar, med ansvar för HR-utveckling i Skandinavien, de baltiska länderna och i Polen. Hon bodde och arbetade senare i Bryssel där hon ledde det glo- bala ledarutvecklingsarbetet för DHL. Liselotte har mer än 20 års erfarenhet av internationellt HR-arbete. Liselotte har en Bachelor of Science och en Master of Science inom Human Resources, från Linköpings universitet.

 

Per-Olof Schroeder

Per-Olof är Verkställande direktör för StormGeo Group. Per-Olof var tidigare affärsområdeschef för Microsoft Western Europe (Applications & Services). Innan dess hade han flera ledande chefsbefattningar inom IBM Global Services EMEA såsom Managing Principal & Director inom IBM UK och Sverigechef inom IBM Global Services.

Per-Olof inledde sin karriär på strategi-, teknik- och management- konsultföretaget Arthur D. Little med London, Bryssel och Riyadh som bas. Per-Olof har examen inom petroleumsteknik från Texas A&M University, en MBA från London Business School samt en MA från Fletcher School of Law & Diplomacy vid Tufts University.

 

Jyrki Eklund

Jyrki Eklund har bidragit till implementeringen av företagshälsoarbetet som en del av företagsledningsarbetet. Han har varit inblandad i olika projekt, till exempel med det finska Arbetshälsoinstitutet, och har tillsammans med dem introducerat nya idéer inom företagshälsoarbetet för olika yrkesgrupper. Innan han tillträdde tjänsten hos Aino Health Management Oy arbetade Jyrki inom teknikkonsultområdet hos Nedecon Oyj. Han var ansvarig för internationaliseringsprojekt på både styrelse- och ledningsnivå, och han arbetade även som regionchef i Singapore med Sydostasien som sitt ansvarsområde.