Vision

Den ledande lösningen inom Corporate Health Management.

Mission

Vi strävar efter att skapa en värld där organisationer och människor är friskare.

  • Inget företag ska behöva förlora sin konkurrenskraft på grund av att hälsa, välbefinnande eller säkerhet inte kan hanteras
  • Inget företag ska behöva lida av ökade kostnader på grund av hög sjukfrånvaro

Strategi

Vår strategi är att kombinera bred kompetens inom datadrivna förebyggande hälso- och arbetsmiljö baserad på erfarenhet, analyser och beprövade metoder.

Aino Healths digitala plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Kunskapsbaserad förvaltning av resultat säkerställs genom strömlinjeformade processer, effektmätningar, övervakning av åtgärder och djupgående analyser