Maximera värdet av din investering i företagshälsa

Verkligt partnerskap på varje steg längs vägen

Vi vet att man med företagshälsoarbete kan hjälpa företag att förbättra deras sätt att leda verksamheten och hantera deras mest värdefulla tillgång – medarbetarna. Det är därför som Aino Healths konsulttjänster och vår unika projektledningsmodell är framtagna för att hjälpa dig att maximera värdet av dina hälso- och säkerhetsrelaterade insatser.

Strategi

Säkerställ att dina företagshälsoinsatser hamnar på rätt spår:

  • Analysera den aktuella situationen och sätt tydliga mål
  • Använd en skalbar och säker plattform med tillhörande tjänster
  • Utnyttja specialisters kunskaper och erfarenheter.

Handlingsplan

Säkerställ att handlingsplanen för företagshälsa baseras på företagets strategi:

  • Sätt rätt delmål
  • Kontrollera att rätt aktörer är inblandade
  • Kontrollera att rätt verktyg och tekniker finns till hands

Utförande

Kontrollera att rätt hälsoinsatser genomförs:

  • Korta tiden till resultat
  • Inför systemet snabbare och till minskade kostnader
  • Dra snabbt nytta av heltäckande lösningar och tjänster

Integrering

Säkerställ att dina hälsoinitiativ ger rätt effekt:

  • Hjälp dig själv att inse systemets värde för medarbetare, ledning och andra berörda parter
  • Öka produktiviteten med rätt verktyg och tjänster
  • Ta medarbetarnas potential till en ny nivå