Maximera värdet av din investering i företagshälsa

Verkligt partnerskap på varje steg längs vägen

Vi vet att man med företagshälsoarbete kan hjälpa företag att förbättra deras sätt att leda verksamheten och hantera deras mest värdefulla tillgång – medarbetarna. Det är därför som Aino Healths konsulttjänster och vår unika projektledningsmodell är framtagna för att hjälpa dig att maximera värdet av dina hälso- och säkerhetsrelaterade insatser.

Strategi

Säkerställ att dina företagshälsoinsatser hamnar på rätt spår:

 • Analysera den aktuella situationen och sätt tydliga mål
 • Använd en skalbar och säker plattform med tillhörande tjänster
 • Utnyttja specialisters kunskaper och erfarenheter.

Handlingsplan

Säkerställ att handlingsplanen för företagshälsa baseras på företagets strategi:

 • Sätt rätt delmål
 • Kontrollera att rätt aktörer är inblandade
 • Kontrollera att rätt verktyg och tekniker finns till hands

Utförande

Kontrollera att rätt hälsoinsatser genomförs:

 • Korta tiden till resultat
 • Inför systemet snabbare och till minskade kostnader
 • Dra snabbt nytta av heltäckande lösningar och tjänster

Integrering

Säkerställ att dina hälsoinitiativ ger rätt effekt:

 • Hjälp dig själv att inse systemets värde för medarbetare, ledning och andra berörda parter
 • Öka produktiviteten med rätt verktyg och tjänster
 • Ta medarbetarnas potential till en ny nivå