Aino Healths expertkunskaper och erfarenheter till din tjänst

Aino Healths erfarna medarbetare hjälper dig att maximera avkastningen och se till att din hälsoinvestering lönar sig snabbare. De hjälper dig att förstå vad som är möjligt och hur du tar dig dit med Ainos beprövade företagshälsomodell:

  • Kartlägg den nuvarande situationen med Aino HealthAudit
  • Ange målen utifrån företagets övergripande mål
  • Gör upp en plan för en implementering av företagshälsotjänsterna
  • Använd Aino HealthManager och SafetyManager och tjänsterna under implementeringen
  • Led förändringsarbetet och håll utbildningar för alla berörda parter
  • Identifiera de värdehöjande drivkrafterna och använd rätt nyckeltal så att du kan leda med korrekt kunskap
  • Använd dig av mentorskap och kunskapsöverföring under hela processen

 

expertkunskaper

Aino Healths medarbetare har omfattande erfarenhet av implementering av företagshälsotjänster i både små och stora organisationer och i såväl privat som offentlig verksamhet. Vår förmåga att anpassa verksamheten och hälsomålen till medarbetarnas individuella mål med bevarad arbetsglädje gör Aino Healths modell unik och visar att vi har en lösning som verkligen gör skillnad.

Kontakta oss för mer information om du vill veta mer. Vi ser fram emot att hjälpa ditt företag att lyckas.

Vill du veta mer?