En ny syn på företagshälsa och arbetsmiljö

Corporate Health Management-lösningar som skapar mervärde.

Våra lösningar är utformade för att förstå de underbyggande orsakerna till sjukfrånvaro så att relaterade orsaker tidigt kan identifieras och åtgärdas vilket snabbt resulterar i förbättrade resultat i den dagliga verksamheten genom att de anställdas hälsa, välbefinnande och säkerhet sätts i fokus.

Sedan Aino Health grundades har vi hjälpt över 150 organisationer att förbättra det förebyggande hälsoarbetet och arbetsmiljöer. Kontinuerlig överföring av insikter från Aino Analytics hjälper våra kunder att ta faktabaserade beslut som genererar hållbara resultat:

 • Minskad sjukfrånvaro och sänkta hälsorelaterade kostnader
 • Analys och permanent förbättring av personalens arbetsförmåga och säkerhet
 • Eliminerad risk för förtidspensionering genom förebyggande åtgärder
 • Optimerade processer inom företagshälsovård och arbetsmiljö
 • Långsiktiga lösningar som hjälper företag till bättre resultat

Vi kan stötta er i att beräkna potentiella kostnadsbesparingar genom Ainos Business Health Audit, skapa ett business case samt ge råd om implementation för bäst avkastning på er investering.

Implementation av vår lösning är väldigt snabb och enkel. Positiva effekter är vanliga redan efter 3-6 månader. Många av våra kunder minskar sjukfrånvaron med upp till 50% och sparar miljoner kronor varje år.

HealthManager

Datadriven lösning inom företagshälsa som leder till mätbara resultat

Fördelar

För företag

 • Digitalt verktyg för kunskapsbaserad styrning
 • Konkreta besparingar och förbättrad effektivitet
 • Informera medarbetarna om företagens ansvar
 • Ökad lönsamhet

För HR

 • Automatiserade processer förenklar den dagliga verksamheten
 • Snabb implementation vilket spar tid och resurser
 • Ökar ledningens engagemang
 • Ökar arbetsglädje och motivation hos medarbetarna

För personal

 • Tjänsterna är enkla att använda
 • Snabb service och enkel åtkomst till tjänsterna
 • Förbättrad hälsa och arbetsmiljö
 • Minskad skaderisk