Ta frånvarohantering till nästa steg

Aino HealthManager bidrar direkt till förbättrat affärsresultat

HealthManager är en mjukvarutjänst i molnet (SaaS) där

  • ledningen kan analysera frånvarodata i realtid och proaktivt agera där det behövs som mest
  • chefer får vägledning i en automatiserad optimal frånvaroregistrerings- och supportprocess
  • chefer stöttas med färdiga formulär att använda i samtal med medarbetare samt automatiserade påminnelser i processen
  • ert företag behandlar all personal på samma sätt
  • ni följer senaste EU-regler inom datasäkerhet och GDPR vilket också underlättar er hållbarhetsrapportering

 

Ditt företag kan definiera signaler om aktiviteter- och godkännandenivåer baserat på våra rekommendationer och era interna processer. HealthManagers API-teknik möjliggör enkel integration och kommunikation med andra system.

Aino HealthManager har för evigt revolutionerat sättet att möta signaler om ohälsa i tidiga skeden. Det tillkommer inga dyra implementerings- eller underhållskostnader på systemet och ni har tillgång till lösningen genom alla uppkopplade enheter. Detta revolutionerande tillvägagångssätt har gjort Aino HealthManager till världens mest avancerade ”Corporate Health Management”-system och har sparat våra kunder miljoner euros varje år.

Men varför lita på endast vårt ord – låt våra kunder berätta!

Egenskaper och fördelar:

För högsta ledningen

Långsiktig hållbarhet, ekonomiska resultat och insyn i ledningsprocesser.

För chefer och arbetsledare

Integrerar kritiska data och processer, sparar tid och gör processer enkla och effektiva. Uppmanar till åtgärder bara när det behövs.

HR-avdelningen

Frigör hälsovårdsdata från informationssilor, möjliggör transparent hantering och tillåter snabba och tydliga handlingsplaner. Integrerar kostnadshantering och effektiva rapporteringsverktyg.

För medarbetare

Hjälp i rätt tid vid förändrad arbetsförmåga. Tar hand om hälsvårdsfrågor på ett nytt sätt.

Företagshälsan

Behovsbaserad uppföljning, möjlighet till snabba insikter och åtgärder.

Försäkring

Möjlighet att integrera ekonomisk information och uppgifter om behandlingsmodeller.

Rapportering och analys

Heltäckande och effektiv rapportering om kostnader, processer och insatser. Rapporteringen och analysen omfattar alla nivåer i organisationen.

Organisatorisk anpassning

Inbyggda geografiska, kulturella, juridiska och organisatoriska möjligheter till anpassning.

Vill du veta mer?