Revisorer

MAZARS SET Revisionsbyrå AB, Bantorget 2, 222 29 Lund med Helene Sjöström som huvudansvarig revisor. Helene Sjöström är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.