Unik användarupplevelse. Förbättrad hälsovård. Bättre effekt.

Förståelse för kundernas behov ger en unik användarupplevelse

För de flesta företag är personalen den största investeringen. Medarbetarnas hälsa har en betydande inverkan på lönsamheten, men den spelar också en avgörande roll när det gäller att uppnå konkurrensfördelar i dagens näringsliv. Våra tjänster bygger på över en miljon hälsofrämjande åtgärder i samarbete med Aino Healths olika partnerföretag och ledande läkare för att vi ska lyckas tillgodose våra kunders behov.

Aino Healths tjänster hjälper företag att erbjuda företagshälsotjänster och leverera vårdtjänster på ett effektivare och mer kostnadseffektivt sätt. När företagshälsan och det förebyggande hälsoarbetet riktar sina åtgärder mot rätt mål minskar kostnaderna för företagshälsa och försäkringar samtidigt som produktiviteten ökar. Aino Healths tjänster möjliggör ett förebyggande arbetssätt för både företaget och dess medarbetare.

HealthDesk

Effektiv första kontaktpunkt