Tillgång till vård av högsta kvalitet när och var som helst

Förbättra företagshälsan med koll på kostnaderna

Aino HealthDesk är en tjänst som medarbetare kan kontakta omedelbart när de känner sig sjuka eller oförmögna att arbeta och få hjälp snabbt och bekvämt.

Aino HealthDesk är redo att hjälpa till oavsett om det är tidig morgon, sen kväll eller helg.

Vi bryr oss om varje enskild medarbetare och individen ska stå i centrum för vår uppmärksamhet. Aino Healths medarbetare kommer att lösa alla utmaningar och vid behov hitta rätt typ av behandling.

Egenskaper och fördelar:

1. Snabb professionell hjälp

Medarbetarna får snabbt hjälp och rådgivning av kvalificerad vårdpersonal

2. Vägledning

Beroende på behovet guidas medarbetaren till rätt typ av behandling

3. Tillgänglighet

HealthDesk är alltid öppet och medarbetaren har tillgång till vård av hög kvalitet när som helst

4. Uppföljning

Den enskilde medarbetaren står aldrig ensam. Varje vårdärende följs upp tills det är löst.

5. Minskade kostnader

Ett prisvärt och effektivt alternativ till besök i vården

6. Underliggande processer

HealthDesk har kopplingar till chefer, lönesystem och processer för tidiga insatser när det behövs

Vill du veta mer?