Komma igång

Projektstart

Tack vare våra projektstart-tjänster finns vi där för dig vid projektstarten – från starten av implementationen tills ni använder HealthManager dagligen. Vi hjälper till med den tekniska implementeringen, konfigureringen av HealthManagers inbyggda processer, samt med den förändringsadministrering och utbildning som krävs för att komma igång.

Vårt mål är att se till att ni kommer igång med HealthManager så smidigt och resurseffektivt som möjligt.

Vi har delat upp våra integreringstjänster i tre delar: projekthantering och projektplanering, implementering, samt utbildning och kommunikation.

Scroll to content

Projekthantering och projektplanering

I början av ert projekt, planerar vi tillsammans med er nödvändiga workshops, projektets omfattning och planerar nödvändiga resurser på vår, såväl som er sida, samt hjälper er att sätta upp nödvändiga interna förändrings- och kommunikationsplaner.

I projektets början skapar vi en styrgrupp, schemalägger möten med projektgruppen samt sätter upp nödvändiga projektrapporteringsprocesser, detta för att säkerställa projektets utveckling.

Samtliga av våra projektansvariga har lång erfarenhet av arbete med välmåendeprojekt och företagsrelaterade hälsoprocesser.

Kontakta oss

Implementering

HealthManager implementeras som ett gemensamt projekt mellan er, kunden, och oss. Innan vi inleder implementeringen studerar vi era specifika behov och använder vår modell för bästa praxis för att skapa den mest effektiva planen och ett hållbart tidsschema, så att bägge parter vet vad de kan förvänta sig.

Implementeringen av HealthManager tar vanligtvis endast några veckor.

Kontakta oss

Utbildning och kommunkation

Genom kontinuerlig utbildning inom förändringsadministrering i samband med integreringsprojektet säkerställer vi att övergången från befintliga arbetssätt till nya blir framgångsrik och en naturlig del av hur organisationen måste arbeta.

Vi använder vanligtvis utbildningswebbinarier (live och förinspelade) för chefer, HR och användare inom företagshälsovård.

Vi har också en kraftfull e-utbildningsplattform där chefer kan utbildas i de tidiga supportprocesserna på ett mycket tillgängligt sätt.

Kontakta oss