Uutiskirje Aino Healthin uusista tuotteista

To English version

Ratkaisujemme tietoturva on meille tärkeä asia

Me Aino Healthissä tiedämme, että ratkaisumme tietoturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää asiakkaillemme ja asiakkaidemme työntekijöille. Siksi olemme toteuttaneet ylimääräisiä toimenpiteitä varmistaaksemme tietoturvaratkaisujemme ajantasaisuus. Työskentelemme jatkuvasti tietoturvan kehittämiseksi, ja meillä on säännöllisesti ulkoisia turvallisuusasiantuntijoita auditoimassa tietoturvaratkaisumme. Tiedonhallinta perustuu salattuun tietokantaan, joka tallennetaan huippulaatuisiin, varmuuskopiointiratkaisuihin Amazon Web Services -palveluun EU-alueella.

Tietoturva on aina kompromissi kustannusten, saatavuuden ja joustavuuden välillä, ja mielestämme valitsemamme taso on tällä hetkellä oikea ja tämän vuoksi käytämme kolmansien osapuolien turvallisuusasiantuntijoita, jotka arvioivat ja neuvovat meitä oikeassa tietoturvatasoissa, joita voimme käyttää ratkaisuissamme.

Töihin paluu kriisin tai pandemian jälkeen

Olemme luoneet Paluu työhön kriisin tai pandemian jälkeen -tuen paketiksi organisaatioiden tukemiseksi kriisin tai pandemian aikana, jälkeen ja turvaamaan turvallisen ja suunnitellun paluun työhön sairastamisen, kotona työskentelyn tai pitkäaikaisen lomautuksen jälkeen. Paketti on HealthManagerin lisämoduuli ja sisältää:

  • HR-tarkistuslista
  • Työhön paluun suunnitelma
  • Työntekijöiden pulssitutkimus
  • Digitaalinen terveystarkastus
Lataa tästä Tuotetiedot (englanniksi)

Raportointi Aino Analytics

Interaktiivinen raportointi, Aino Analyticsillä, antaa esimiehillesi, henkilöstöhallinnollesi ja johtoryhmällesi mahdollisuuden luoda sairauspoissaoloista ja varhaisesta tuesta raportteja tai he voivat seurata organisaation tilannetta ajantasaisesti milloin tahansa.

Raportit luodaan HealthManagerissa saatavilla olevista tiedoista, ja niiden avulla voidaan tehdä päätöksiä tarvittavista toimenpiteistä, priorisoida työtä tai löytää epätavallisia sairauslomamalleja yksilö- ja ryhmätasolla.

Katso videolta tarkemmin (video englanniksi)

Aino e-Learning platform

Ainon verkko-oppimisalustan avulla esimiehesi voivat paikasta riippumatta osallistua koulutukseen, joka on räätälöity erityisesti esimiestyöhön työkyvyn ja terveydenjohtamiseen. Sisällön on kehittänyt Aino Health hyödyntämällä arvostettujen liike-elämän ja akateemisten asiantuntijoiden osaamista terveyden ja työkyvyn hallinnan aloilla.

Verkko-oppimisen tavoitteena on:
• Ymmärtää työkyky ja sen vaikutukset organisaatioon
• Varhaisen tuen ja työkyvyn hallinnan yleiset puitteet
• Konkreettisia tietoja siitä, mitä esimies voi tehdä työkyvyn hallitsemiseksi

Lataa tästä Tuotetiedot (englanniksi)

Määräaikaistarkastusten hallinta

HealthManageriin on lisätty osio Altistustarkastusten hallinta, joka auttaa organisaatiotasi noudattamaan työturvallisuusmääräyksiä.

Altistustarkastusosion avulla automatisoidaan tarkastusten seuranta kunkin altisteen ja työntekijän osalta.

Esimies ja/tai työterveyshuolto saa muistutuksen HealthManager-tehtäväluettelosta, kun altistustarkastuksen määräaika lähestyy. Tällä tavalla on helppo muistaa varmistaa, että tarkastus on tehty ja organisaatio noudattaa vaatimuksia.

Videossa esitellään määräaikaistarkastusosion toiminta (englanniksi)