ArcelorMittal on maailman johtava teräksenvalmistuksen jättiläinen, joka työllistää lähes 160 000 ihmistä maailmanlaajuisesti. Ydintoiminnalla on ratkaiseva vaikutus sekä ihmisiin, kestävyyteen että sosiaalitalouteen. 

Saksassa ja kaikkialla Euroopassa tehdasteollisuus kamppailee pysyäkseen kärjessä jatkuvasti kiristyvässä maailmanlaajuisessa kilpailussa. Tästä huolimatta eurooppalaisella teollisuusbrändillä on nyt ainutlaatuinen asema ja mahdollisuus vaikuttaa maailmanlaajuiseen kehitykseen. Maailmanlaajuisten kestävyystavoitteiden saavuttaminen riippuu suuresti siitä, millaisen polun teollisuustuotanto valitsee tästä eteenpäin planeetan, ihmisten ja talouden kannalta. 

Vuodesta 2018 lähtien ArcelorMittal on käyttänyt Ainon alustaa työntekijöiden hyvinvoinnin ja sitoutumisen edistämiseksi. Hedelmällinen yhteistyö on osoittanut, että järjestelmällinen työntekijöistä huolehtiminen on myös kannattavuuskysymys. Tavoitteena on ollut vauhdittaa ennakoivia toimenpiteitä sairauspoissaolojen vähentämiseksi alle 5 prosenttiin ja luoda yrityskulttuuriin ”terveellisempi ajattelutapa”. Osana HealthManager-alustan käyttöönottoa Arcelor Mittal on ottanut käyttöön myös altistumistarkastusten lisämoduulin. 

HealthManagerin päivittäinen käyttö on lisännyt esimiesten tietoisuutta työhön liittyvien tekijöiden, työntekijöiden hyvinvoinnin ja suorituskyvyn välisestä yhteydestä. Se tarjoaa viestintäalustan ja synnyttää esimiehen ja työntekijän välisiä keskusteluja, joiden avulla voidaan tunnistaa varhaiset signaalit ja ryhtyä oikeisiin toimiin järjestelmällisesti. 

Rainer Billmaier, ArcelorMittal 

Aino-alustan käyttäminen tuotantollisessa organisaatiossa auttaa rakentamaan nykyaikaista, proaktiivisempaa ja tasa-arvoisempaa johtamista koko toiminnassa. Myönteisempi johtamistapa saa työntekijät tuntemaan itsensä osallisiksi ja arvostetuiksi, jolloin he haluavat osallistua enemmän (yhteisten) toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kun useammat työntekijät menevät mielellään töihin joka päivä, toiminta on tuottavampaa. Kaikki voittavat, niin työntekijät, esihenkilöt kuin c-tason johtajatkin. Sosiaalinen kestävyys ja tuottavuus rakentavat yhdessä vakaamman, ennustettavamman ja tulevaisuudenkestävämmän toiminnan. 

Tapasimme Neuwiedissä, Koblenzin alueella Rainer Billmaierin, joka on henkilöstöpäällikkö ArcelorMittal Steel Service Centereissä Saksassa. Katso haastattelu videolta. 

Lisää uutiset