Tulevaisuuden työelämässä diversiteetti ja inkluusio ovat saumaton osa yritysten kasvustrategiaa ja ratkaisu julkisen sektorin työvoiman riittävyyteen. Kun elinajanodotetta ja eläkeikää siirretään, olemme vasta alkaneet ymmärtää, miten merkittävästä asiasta ikäjohtamisessa on kyse tuottavuuden, yhteiskunnallisten vaikutusten ja inhimillisestä näkökulmasta. Työntekijöiden ikääntyminen on yksi suurimmista mahdollisuuksista lähes kaikille työnantajille. 

Me Ainolla uskomme hyvinvoivan, uskollisen ja kokeneen henkilöstön tuovan monia hyötyjä. 

    

Systemaattisen ikäjohtamisen tärkeimmät hyödyt: 

  • Uuden lainsäädännön mukaiset toimintatavat ja tasapuolinen johtaminen  
  • Pitkän, terveen (ja tuottavan) työuran mahdollistaminen työntekijälle 
  • Hyödyt kokemuksesta ja hiljaisesta tiedosta voimavarana yritykselle 
  • Työnantajan brändimielikuva 
  • Monimuotoisempi, innovatiivisempi ja sitoutuneempi henkilöstö mahdollistavat kasvun ja kannattavuuden 
  • Julkisella sektorilla voidaan varmistaa osaavan henkilöstön riittävyys 
  • Terveempi sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpi ja vastuullisempi yhteiskunta 

Uudet lait ja lisääntyneet työnantajavastuut vuonna 2023 

Vuonna 2023 on astunut voimaan useita työnantajia velvoittavia lakeja, joilla edistetään ikääntyneiden työssä jaksamista, työkykyä, ja osaamista vahvistavia toimenpiteitä 

Uudet lait velvoittavat työnantajaa tarjoamaan kaikille 55 vuotta täyttäneille työntekijöille osa-aikatyötä, laajennettua muutosturvaa ja yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä. 

Useimmat organisaatiot ovat jo pyrkineet pidentämään työuria, mutta kiihtyvä työvoimapula useilla toimialoilla tekee teemasta entistä kriittisemmän. Kaiken kaikkiaan tämä kertoo meille, että ennakoiva ja järjestelmällinen ikäjohtaminen on sekä tuottavuuden että vastuullisuuden näkökulmasta välttämättömyys kaikenlaisille organisaatioille.  


Jotta voisitte ylläpitää korkeaa työhyvinvointia ja tuottavuutta ikääntyvän työvoiman kanssa, työnantajana teidän on oltava ennakoiva, yksilöllinen ja järjestelmällinen. Tämä voidaan saavuttaa työkykyjohtamiseen rakennetulla digitaalisella työkalulla, joka tekee ikäjohtamisesta systemaattista ja läpinäkyvää, sekä tukee esihenkilöitä keskustelemaan yksilöllisesti työntekijöiden tilanteesta.  

Uusi lisäominaisuus ikäjohtamiseen

Tänään julkaisemme uuden lisäominaisuutemme; ”Ikäjohtaminen”. Tämä täysin integroitu lisäosa Ainon nykyiseen järjestelmään tarjoaa organisaatioille systemaattisen ja automatisoidun digitaalisen ratkaisun ikäjohtamiseen. Uuden moduulin tavoitteena on tunnistaa työntekijöiden yksilölliset vahvuudet, haasteet, tavoitteet ja sopia yhteisistä toimenpiteistä hyvän työelämän laadun saavuttamiseksi aina eläkkeelle siirtymiseen asti. Organisaatioille tarjoamme raportointia tunnistetuista haasteista ja käytetyistä ratkaisuista. 

Jos olet kiinnostunut ikäjohtamisesta ja haluat tietää lisää Ainon valmiista ratkaisuista, ota yhteyttä. 

Lisää blogit-fin