Julkinen sektori kohtaa kasvavia haasteita palveluiden tuottamisessa, koska työvoiman ikääntyminen ja osaavan työvoiman pula vaikeuttavat laadukkaiden julkisten palvelujen tarjoamista kuntalaisille ja kansalaisille. Pandemia ja esihenkilötyön vaikeutuminen etätyöaikana lisäävät myös organisaatioiden ja yksilöiden haasteita.  

Kevan Ismo Kainulaisen 11.1.2023 julkaisemassa asiantuntijamuistiossa poliitikoille ja eduskuntavaaliehdoikkaille nostetaan esille, että työkykyjohtamisen parhailla käytännöillä voitaisiin säästää satoja miljoonia euroja. Kevan laskelmien mukaan esimerkiksi hoitajamitoituksen vaatima työvoiman lisäys voitaisiin likimain kattaa kokonaan, jos työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen määrä sote-alalla saataisiin työvoiman keskitasolle.  

Kirjoitin itse aiemmin aiheesta blogiin ’Hyvinvointialueille 2-4 miljoonan työpäivän työpanoksen lisäys systemaattisella johtamisella ja digitalisoinnilla’.  Kirjoitin blogissani mm. kokemuksistamme, millaisia säästöjä asiakkaamme ovat saaneet henkilöstötuottavuuteen digitalisoimalla ja systematisoimalla esihenkilötyötä sekä toimimalla entistä proaktiivisemmin.  

Tiedolla johtamisen ratkaisut tarjoavat julkisen sektorin johdolle kokonaiskuvan ja juurisyyanalyysin henkilöstön ja työyhteisöjen hyvinvoinnista sekä esihenkilöiden ja työterveyshuollon toiminnan laadusta ja tuottavuudesta. Tiedolla johtamisen ratkaisut tehostavat lisäksi henkilöstöhallinnon tukitoimien kohdentamista ja palvelevat erilaisten keinojen vaikuttavuuden seurannassa ja esihenkilötyön tukemisessa.  

Systemaattinen ja ennakoiva työkykyjohtaminen on merkittävä tapa parantaa henkilöstötuottavuutta julkisella sektorilla. Arjen työkykyjohtamisessa esimiestyöllä on tärkeä rooli ja vastuu työkykyä edistävien toimintatapojen toteuttamisessa. Ennakoivan työkykyjohtamisen avulla esimiehet voivat tunnistaa ja ennaltaehkäistä henkilöstön työkykyä heikentäviä tekijöitä sekä tukea henkilöstön jaksamista ja työkykyä. 

Aino on ratkaisu, jonka avulla organisaatiot voivat parantaa henkilöstövastuullisuutta ja tarjota digitalisoitua ratkaisua ja ohjausta esihenkilöiden jokapäiväisen työn tueksi. Aino tarjoaa esimiehille tietoa henkilöstön työkyvystä ja tarjoaa tarvittavat työkalut ja tukitoimet niiden hallintaan. Ainoa tarjoaa myös tukea esihenkilöille ja henkilöstölle työpaikan hyvinvoinnin edistämiseen ja työkyvyn parantamiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Kokonaisuudessaan systemaattinen ja ennakoiva työkykyjohtaminen yhdessä Ainon kanssa tarjoaa julkiselle sektorille tehokkaan tavan parantaa henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista sekä esihenkilöiden jokapäiväistä työtä. Tämä vahvistaa organisaation kykyä toimia vastuullisena työnantajana ja varmistaa resurssit tuottamaan laadukkaita julkisia palveluja kuntalaisille ja kansalaisille. 

Lisää blogit-fin