Työkyvyn johtaminen tähtää organisaation ja työntekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, jonka seurauksena esimerkiksi työterveyspalveluihin liittyvät kulut laskevat, ennenaikaisen eläköitymisen riski pienenee ja tuottavuus paranee. Työkykyjohtamisen tavoitteena tulisikin aina olla tuottavuuden parantaminen. Keräsimme alle 7 syytä, miksi työkykyjohtaminen tuottaa mittavia tuloksia yrityksissä!

7 syystä miksi työkykyjohtaminen tuo tulosta viivan alleSen sijaan, että tuottavuutta haettaisiin tiukemmalla työtahdilla tai puristettaisiin viimeiset mehut työntekijöistä, työkykyjohtamisen tavoitteena on parantaa työntekijöiden kokonaisvaltaista terveyttä ja jaksamista pysyvästi sekä antaa yrityksen johdolle työkalut, jolla työkykyyn liittyviä riskejä voidaan hallita. Tämän seurauksena työntekijät voivat paremmin töissä, ovat vähemmän pois ja pystyvät toimimaan pidempään työelämässä, jolloin yrityksen pitkän aikavälin tuottavuus paranee. Työkykyjohtamisen avainasia on pitkäjänteisyys: ainoastaan pitkäjänteisellä työllä tuottavuus paranee, tulos on pysyvää ja näkyy euroissa viivan alla.

Resurssien käyttäminen työkykyjohtamiseen on investointi, joka maksaa itsensä takaisin terveempinä ja motivoituneempina työntekijöinä ja sitä kautta parantuneena tuottavuutena.

 

Lataa työkykyjohtamisen usein kysytyt kysymykset PDF:nä!

{{cta(’9cbb573e-15da-4d4b-9bd4-db2b83931c44′,’justifycenter’)}} 

Tästä listasta löydät 7 syytä, miksi työkykyjohtaminen tuo tulosta viivan alle:

  • Tiedolla johtaminen. Työkyvyn johtaminen on erityisesti tiedolla johtamista, jonka avulla voidaan tehdä oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Datan analyysin perusteella voidaan havaita työkykyyn liittyviä trendejä, joita voidaan käsitellä jo hyvissä ajoin ennen ongelmien ilmenemistä.
  • Sairauspoissaolojen hallinta. Sairauspoissaolojen hallinnan kautta voidaan löytää jo varhaisessa vaiheessa oikeita hoitopolkuja niitä tarvitseville ja keskittyä ennaltaehkäisevään työhön, jolloin voidaan säästää sievoinen summa rahaa työterveyspalveluihin liittyvissä kustannuksissa.
  • Eläkeriskin hallinta. Ennenaikaiseen eläköitymiseen liittyvät kulut voivat nousta yllättäen hyvin suureksi eräksi yritykselle. Eläkeriskin hallinta on oleellinen osa työkykyjohtamista: oikeilla toimilla eläkepommi voidaan purkaa onnistuneesti.
  • Työturvallisuuden varmistaminen. Työtapaturmien ennaltaehkäisy ja ennakointi säästää paitsi kustannuksia, myös työntekijöiden terveyttä.
  • Kukaan ei pysty tekemään onnistunutta työkykyjohtamista yksin, vaan siihen tarvitaan toimiva verkosto eri palveluntarjoajia. Kun verkosto on kunnossa, voidaan luottaa siihen, että jokainen tekee oman osansa.
  • Yksilöt muodostavat yrityksen. Kun työntekijät voivat hyvin, myös organisaatio voi hyvin. Toimivat wellbeing-palvelut ovat tärkeä osa hyvän työkunnon ylläpitoa ja sairauksien ennaltaehkäisyä ja kattavat sekä fyysisen että henkisen työssä jaksamisen.
  • Investointi, joka maksaa itsensä takaisin. Työkykyjohtamisen kentällä ei ole jaossa pikavoittoja. Tämä investointi kuitenkin maksaa itsensä takaisin – moninkertaisesti.

 

Oikeiden toimien ja niiden seurannan kautta voidaan saavuttaa tuloksia. Työkyvyn johtaminen vaatii kuitenkin pitkäjänteistä työtä ja päämäärien asettamista. Viivan alle jää tulosta, jos pohjatyö on hyvin tehty: eli verkosto on kunnossa ja toiminta on tavoitteellista. Pitkäjänteinen työ on avain tuloksien saavuttamiseen.

 

  • Työmaailma muuttuu ja me sen mukana! Lataa Ainon e-kirja Työkykyjohtamisen ABC ja lue lisää työkyvyn johtamisesta ja toimista työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Ebook_osa1_resohigh.png

 

 

Lue myös:

Aino Healthin palvelut ja ratkaisut, joilla onnistut työkykyjohtamisessa

Terveysvalmennus tuo jaksamista ja hyvää kuntoa – Teijan tarina

Työkunto voidaan testata MET-arvolla

Lisää blogit-fin