Aino saavutti merkittäviä sairauspoissaolokustannusten säästöjä Botkyrkan kunnan, SKR:n ja RISEn kanssa

Aino on kolmen vuoden ajan osallistunut Botkyrkan kunnan kumppanina Working Environment and Health in Focus -pilottiprojektiin yhteistyössä Ruotsin Tutkimuslaitoksen RISEn ja Ruotsin kuntien ja alueiden työnantajajärjestestön (SKR) kanssa. Hankkeen tavoitteena on ollut vähentää sairauspoissaoloja ja luoda hyvinvointia työpaikkoja. 

uotsin tutkimuslaitos RISE on nyt analysoinut hankkeen ja tekee loppuraportissaan seuraavat johtopäätökset: 

• Terveyspalvelu: Ehkäisee toistuvia sairauspoissaoloja tunnistamalla järjestelmällisesti työntekijät, joilla on sairauspoissaoloriski, ja ottamalla käyttöön varhaisen tuen. Käytännössä tämä tarkoittaa yksinkertaistettua sairausilmoitusprosessia, jossa työntekijä ilmoittaa sairaudesta Terveyspalveluun, joka neuvoo ja tekee riskiseulonnan. Toistuvat lyhytaikaiset sairauspoissaolot saadaan hallintaan säännöllisillä työterveysneuvotteluilla esihenkilön ja kuntoutuksen kanssa. 

• Esimiestuki: Arjen HR-tuki esimiehille ja työantajille, missä kartoitetaan korkeassa työkyvyttömyysriskissä olevat työntekijät, joilla on paljon pitkiä poissaoloja, mahdollisten ratkaisujen näkemiseksi sekä toimintasuunnitelmien laatimiseksi ja systemaattiseen seurannan tueksi. 

• Tilastollinen tuki: Parempi sairauspoissaolotilastojen saavutettavuus ja visualisointi strategisen työympäristön työskentelyn tukemiseksi johtotasolla. 

Botkyrkan kunta vähensi hankkeessa sairauspoissaoloja yli 7 000 päivällä

RISE kertoo, että Botkyrkan kunta vähensi sairauspoissaoloja yli 7 000 päivällä vertailukauteen verrattuna, mikä vastaa arviolta 15 miljoonaa kruunua. Taloudellinen seuranta jouduttiin keskeyttämään pandemian vuoksi, mutta on syytä väittää, että hankkeen ponnistelut ovat kunnan kannalta kustannustehokkaita. 

Vaikka pandemia on vaikuttanut hankkeeseen, on hyviä merkkejä siitä, että työmenetelmillä voi olla positiivinen vaikutus sairauspoissaoloon ja systemaattiseen työhyvinvointityöhön. Todennäköisenä pidetään, että terveyspalvelulla saadaan suhteellisen nopea havaittavissa oleva vaikutus sairauspoissaoloon. Aineisto osoittaa selvästi, että työntekijöillä, joilla on lisääntynyt riski toistuvista lyhytaikaisista poissaoloista, on huomattavasti suurempi riski joutua pitkäaikaiseen sairauspoissaoloon, ja projekti on vahvistanut, että riskien torjumiseksi on työskenneltävä ennakoivasti. 

Varhaisempaa ja tehokkaampaa tukea Botkyrkan työntekijöille 

On useita viitteitä siitä, että työntekijät, joilla on lisääntynyt riski toistuvista/pitkäaikaisista sairauspoissaoloista, ovat saaneet aikaisemmin ja tehokkaammin tukea projektin kautta. Sekä esimiesten että työntekijöiden mielestä varhaisen tuen ja työhön paluun tuen keskusteluilla on selkeä ennaltaehkäisevä tehtävä. Esihenkilöitä tuettaessa on tunnistettu, että pääosa juurisyistä liittyy johtamiseen, resursseihin, työtaakkaan, rooleihin/tehtäviin ja fyysiseen työympäristöön. 

Lue koko raportti täältä: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2022/04/Arbetsmiljo-och-halsa-i-fokus-Botkyrka.pdf 

Lisää uutiset