Ainon Best Practice tuo pitkän kokemuksen ja osaamisemme liiketoimintalähtöisen työkykyjohtamisen parhaista käytännöistä helposti hyödynnettäväksi HealthManageriinAinon Best Practice on sekä nopea ja kustannustehokas keino nostaa työkykyjohtaminen seuraavalle tasolle niin olemassa oleville kuin uusillekin HealthManager -asiakkaillamme. 

Two creative millenial small business owners working on social media strategy brainstorming using adhesive notes in windows

Aino Best Practice pähkinänkuoressa  

Best Practice sisältää valmiit työkykyjohtamisen hälytysrajat sekä kaikki valmiit lomakkeet esimerkiksi työkykykeskusteluiden käymiseen. Hälytysrajat varmistavat esihenkilöiden tehokkaan ja oikea-aikaisen reagoinnin ja lomakkeet takaavat sen, että kaikki oleelliset asiat nousevat esille keskustelun aikana ja tulevat kirjatuksi asianmukaisesti. Aino Best Practice varmistaa sen, että huomioita ja toimenpiteitä kaipaavat tilanteet nousevat esille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja että ne käsitellään johdonmukaisesti taaten näin parhaan mahdollisen vaikuttavuuden toimenpiteille. 

Lomakkeiden innovatiivinen rakenne tuottaa arvokasta lisätietoa 

Lomakkeiden rakenne on pitkällisen tuotekehityksen tulos. Hyödyntämällä rakenteellista kirjausta lomakkeissa tuotetaan organisaatiollenne samalla arvokasta lisätietoa yhtiönne työkykytilanteesta. Rakenteellinen kirjaus edesauttaa organisaatiotanne saamaan ajantasaista tietoa työkykytilanteesta sekä suunnittelemaan oikeanlaisia toimenpiteitä tilanteen mukaan.  

Health Manager + Best Practice  = esihenkilön paras ystävä 

Ainon Best Practice luo esihenkilöille onnistumisen edellytykset systemaattiseen ja vaikuttavaan varhaisen tuen mukaiseen välittämiseen. Hyödyntämällä ainutlaatuisella tavalla Työterveyslaitoksen Työkykytalon viitekehystä työkyvyn moniulotteisuudesta – sen eri osa-alueista ja siihen vaikuttavista osatekijöistä – yhdistettynä pitkään kokemukseemme työkykyjohtamisen parhaista käytännöistä Best Practice tuo tämän kaiken jokaisen esihenkilön ulottuville. 

Ainohealth_webinaari_starttipaketti

Tulossa pian! Aino Best Practice 2.0 – entistä tuloksekkaampaa työkykyjohtamista – entistä enemmän järjestelmään sisäänrakennettua tukea esihenkilötyölle!  

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja fokuksemme Aino Best Practice 2.0 on ollut tarjota entistä vahvempaa sisäänrakennettua esihenkilötyön tukea varhaisen tuen mukaisessa välittämisessä. Yhdistämällä parhaita johtamisoppeja työkykytalon viitekehykseen Best Practice 2.0. lomakkeet ja hälytysrajat tulevat tukemaan esihenkilöä käymään mahdollisimman laadukkaat varhaisen tuen keskustelut työntekijöidensä kanssa taaten ensiluokkaisen työntekijäkokemuksen myös varhaisen tuen prosesseissa. Aino Best Practice 2.0 tulee tarjoamaan esihenkilöille vielä entistäkin paremmat edellytykset huolehtia työntekijöistään, onnistua työssään ja tuottaa tuloksia! Pysykää kuulolla!  

Lisätietoja saat omalta customer success manageriltasi tai Ainon myynniltä: Jaana Pylvänen jaana.pylvanen (a) ainohealth.com, +358 44 3001628 

Lisää blogit-fin