Työkyvyllä tarkoitetaan kokonaisvaltaista yksilön hyvinvointia – sekä fyysistä, psyykkistä että sosiaalista. Yksilön työkyky on kokonaisuus, jossa kaikilla hyvinvoinnin osa-alueilla on merkitystä.

Fyysiset tekijät, kuten liikuntaelinten toimintakyky, on tärkeä osa työkykyä. Yksilön työkyky koostuu kuitenkin paljon laajemmasta kokonaisuudesta. Psyykkisillä tekijöillä, kuten motivaatiolla, taidoilla ja vireys- ja energiatilalla on suuri vaikutus työkykyyn. Myös sosiaaliset taidot, kuten henkilön työrooli ja sosiaaliset suhteet työpaikalla vaikuttavat hyvinvointiin.

Henkilöstön työkyky on yhteydessä yrityksen menestykseen - Aino Health 

Työkyvyn johtaminen on investointi

Työkyvyn johtaminen on investointi, joka maksaa itsensä takaisin. TTL:n mukaan työhyvinvointipanostukset maksavat itsensä takaisin jopa 5-6 kertaisina. Työkykyä siis kannattaa ja täytyy johtaa, mutta miksi? Ja miten?

Henkilöstön työkykyä on tärkeä kehittää systemaattisesti, jotta ihmiset voivat paremmin. Jos ihmiset voivat paremmin, myös organisaatiot voivat paremmin. Bonuksena työntekijöiden sitoutuminen kasvaa ja motivaatio nousee. Työntekijän näkökulmasta panostukset hyvinvointiin kertovat välittämisestä, kuuntelusta ja huomioon ottamisesta. Näillä asioilla on merkitystä koko organisaation kannalta hyvän työilmapiirin luomisessa, sekä pitemmällä tähtäimellä tehokkaan ja toimivan organisaation luomisessa.

Me väitämme, että yksittäiset tyky-päivät ja hyvinvointi-iltapäivät eivät yksin riitä kohottamaan työntekijän työkykyä. Lisäksi on hankalaa mitata, mitä näistä päivistä jää käteen. Positiivista ilmapiiriä luodaan hetkeksi, mutta miten jatkossa? Mihin suuntaan kehitys on menossa? 

Tämän vuoksi työkyvyn johtamisessa tulisi olla mitattavia tavoitteita sekä suunnitelma, miten näihin tavoitteisiin päästän. Vanha viisaus ”mitä et voi mitata, sitä et voi johtaa” pätee tässäkin asiassa. Työkyvyn johtamisessa ainoastaan mitattavilla ja tehokkailla keinoilla sekä pitkäjänteisellä työllä voi saada tuloksia aikaan.

 

Klikkaa tästä ja lataa ilmainen PDF: Työkykyjohtamisen usein kysytyt kysymykset!

{{cta(’9cbb573e-15da-4d4b-9bd4-db2b83931c44’)}}

 

Miten henkilöstön työkykyä voidaan johtaa?

Me väitämme, että pelkkä varhainen välittäminen yksin ei riitä. Työkykyä pitää johtaa systemaattisesti. Henkilöstön työkyvyn johtamisessa on otettava käyttöön tehokkaat keinot, jossa avainsana on mittaaminen.

Työkyvyn johtaminen alkaa nykytilan kartoituksesta ja tavoitetilan määrittelystä. Ensin täytyy katsoa, missä mennään ja määrittää lähtötaso, jotta voidaan tehdä toimintasuunnitelmaa tulevaisuuteen. Ainon kokemuksen mukaan organisaatiot, jotka tekevät töitä systemaattisesti työhyvinvoinnin eteen, menestyvät työkykyjohtamisessa.

Henkilöstön työkyvyn ja yrityksen menestymisen välillä on suhde – ja tätä suhdetta on mahdollista parantaa niin, että sekä yritykset että työntekijät ovat terveempiä.

Työhyvinvointiin laitetut panostukset maksavat itsensä takaisin paitsi viivan alla, myös motivoituneina ja sitoutuneina työntekijöinä.

Henkilöstön työkykyyn kannattaa investoida – tämä investointi maksaa nimittäin itsensä takaisin. Uskallamme ennustaa, että tulevaisuudessa työkyvyn johtaminen ja ihmisten työhyvinvointi tulevat olemaan yhä enemmän yritysten ja organisaatioiden agendalla.

Organisaatiot, jotka panostavat työkyvyn johtamiseen, saavuttavat nimittäin todellista kilpailuetua muihin verrattuna.

Ebook_osa1_resohigh.png

 

Lue myös:

Miten työkykyjohtaminen voi auttaa organisaatioita menestymään?

Työkykyjohtamisen usein kysytyt kysymykset

 

Lisää blogit-fin