Productivity.jpeg

Työnantajien investoinnit työhyvinvointiin ja työkykyjohtamiseen jatkavat edelleen kasvuaan tänä vuonna. Aonin ”Benefits and Trends Survey 2018” -tutkimuksen* mukaan tänä vuonna on nähtävissä jopa 25 % kasvu niiden organisaatioiden määrässä, jotka aikovat investoida työhyvinvointiohjelmiin. Lisäksi neljä viidestä organisaatiosta näkee työntekijöiden sitouttamisen tärkeänä strategisena prioriteettina.

Samaa viestiä olemme kuulleet myös suomalaisten yritysten parista. Ainon loppuvuodesta 2016 toteuttaman tutkimuksen mukaan yritykset kokevat, että työkykyjohtaminen on tärkeä henkilöstöjohtamisen panostusalue lähitulevaisuudessa. Suomalaisista suurista organisaatioista kolmannes on panostamassa työkykyjohtamisen kehittämiseen lähitulevaisuudessa.

Yritykset investoivat nyt kilpaa työntekijöihinsä, mutta kuinka hyvin investoinnit oikeastaan tuottavat? Onko työhyvinvointiin laitetulla eurolla vaikuttavuutta?

Aonin tutkimuksen mukaan jopa 33 % organisaatioista ei mittaa sitä, saavuttavatko työhyvinvoinnin hankkeet niille asetettuja tavoitteita. Siis kolmasosa organisaatioista ei tiedä, onko työhyvinvoinnin investoinnilla vaikuttavuutta.

 

”33 % organisaatioista ei mittaa 

työhyvinvoinnin investoinnin vaikuttavuutta.”

 

Miksi työnhyvinvointia ei mitata?

Mitä suuremmiksi investoinnit kasvavat, sitä tärkeämpää on mitata myös työhyvinvoinnin investoinnin vaikuttavuutta – samaan tapaan kuten muissakin hankinnoissa. Yleisin syy mittaamattomuudelle on usein työkykyjohtamisen puutteelliset mittarit. Vaikka mittarit olisikin määritelty, ei jatkuvuutta yksittäisten työhyvinvointihankkeiden välillä ole. Yksittäiset projektit kun eivät kerro koko totuutta työhyvinvoinnin tasosta. Mittaaminen on kriittistä, sillä investoinnit työhyvinvointiin näyttäytyvät kuluna niin kauan, kunnes vaikuttavuutta mitataan oikeilla mittareilla.

Kun työkykyjohtamiselle asetetaan oikeat mittarit ja pyritään pois projektiluontoisuudesta, voidaan kustannusvähennyksiä oikeiden toimien kautta mitata jopa kymmenissä prosenteissa.

 

”Investoinnit työhyvinvointiin näyttäytyvät

kuluna niin kauan, kunnes vaikuttavuutta

mitataan oikeilla mittareilla.”

 Lataa tkjohtamisen pikaopas bannerit blogiin-1

Mitkä ovat oikeat työhyvinvoinnin mittarit?

Oikeat mittarit riippuvat vahvasti yrityksen tavoitteista ja sitoutumisen asteesta. Työkykyjohtamisen mittareita voi olla esimerkiksi tietty sairauspoissaolo-% taso, sairaupoissaolopäivät tai työntekijöiden sitoutumisen aste ja sen kehitys. Nämä mittarit ovat tarpeellisia, mutta eivät kerro suoraan vielä sitä, onko investoinnilla ollut euromääräistä vaikuttavuutta. Työkykyjohtamisen vaikuttavuuden seuraamisen yksiselitteinen mittari tulisikin aina olla euromääräinen tuottavuus.

 

Miten tuottavuutta voidaan mitata? 

Työkykyjohtaminen koostuu joukosta erilaisia toimia, joilla jokaisella on vaikutusta tuottavuuteen – tämä toimien joukko pitäisi saada analysoitua ja ohjata investointeja sinne, missä niitä tarvitaan. Tehtävä on haastava, mutta ei mahdoton. Me Ainolla otimme haasteen vastaan ja kehitimme työkykyjohtamisen nykytilan analyysiin, toimintasuunnitelman tekemiseen ja tuottavuuspotentiaalin mittaamisen työkalun, Business Health Indexin. 

Business Health index tuo yhteen kaiken organisaation työhyvinvointiin liittyvän datan ja konkretisoi työkykyjohtamisen tuottavaksi investoinniksi. Lisäksi analyysin perusteella voidaan kartoittaa organisaation nykytila ja tarpeet tulevaisuuteen. Vuosittainen säästöpotentiaali konkretisoituu ja työkykyjohtamisen investointi alkaa näyttää tuottavalta tavalta sitouttaa työntekijöitä. Kun investoinnin tuottavuuspotentiaali on selvillä, on asia helppo kommunikoida myös johdolle.

Työkykyjohtaminen on parhaimmillaan jatkuvaa vuosittaista tekemistä – ja jatkuvaa mittaamista. Työkykyjohtamisen kokonaiskartoitus kannattaa toteuttaa vuosittain, jotta toimissa eteneminen konkretisoituu ja päämäärä pysyy kirkkaana. Päivittäiseen aktiviteettien mittaamiseen ja vaikuttavuuden seuraamiseen on hyvä ottaa käyttöön tehokas työkykyjohtamisen toiminnanohjausjärjestelmä. Lopulta tulos konkretisoituu paitsi viivan alla myös työntekijöiden hyvinvoinnin parantumisena ja sitoutumisen kasvuna.


Jos haluat lisää tietoa tuloksellisesta ja dataan pohjautuvasta työkykyjohtamisesta, lataa ilmainen Business Health Index -opas. Oppaassa kerromme lisää siitä, miten konkretisoida työhyvinvoinnin investoinnit tuottaviksi euroiksi BHindexin avulla.

Aiheita mm.

  • Miten BHindex käytännössä lasketaan ja mitä hyötyä siitä on organisaatioille?
  • Miksi juuri nyt kannattaa investoida työkykyjohtamiseen?
  • Miksi investointi kannattaa?

BHi ebook banneri 2.png

* Aonin vuosittaisessa tutkimuksessa on mukana yli 200 yritystä Iso-Britanniasta. Tutkimus keskittyy kartoittamaan työnantajien halukkuutta investoida työntekijöille tarjottuihin etuihin, muun muassa wellbeing palveluihin, terveydenhuoltoon ja palkitsemisjärjestelmiin.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Lue lisää:

Työntekijäkokemuksen vuosi 2018: Miten työntekijäkokemusta voidaan johtaa?

Business Health Index: Usein kysytyt kysymykset

Työkykyjohtamisen trendit 2018

Lisää blogit-fin