Työkykyjohtaminen ei ole pelkästään yritysten agendalla vaan on noussut tärkeäksi myös kuntapuolella. Keskustelimme työkykyjohtamisesta ja sairauspoissaolojen hallinnasta Aino Healthin ja Kunnan Taitoan webinaarissa 26.10. – vieraana webinaarissa oli Kouvolan kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi Karhu.

työkykyjohtamista-kuntapuolella.jpg

Tiedolla johtamiseen ja dataan perustuen

Työkykyjohtaminen on nopeimmin kasvava osa-alue henkilöstön tuottavuuden parantamiseksi. Syy on yksinkertainen: terveet työntekijät rakentavat terveempiä organisaatioita ja tuottavat terveitä tuloksia. Oikeiden toimien avulla henkilöstön sitoutumista ja tuottavuutta voidaan parantaa jopa kymmeniä prosentteja. Tästä hyötyvät sekä työntekijä että työnantaja – työhyvinvointi ja sitoutuminen kasvavat, sairastavuus vähenee ja terveydenhuollon kustannukset sekä poissaoloista aiheutuvat kustannukset alenevat.

Kuntasektori on muutosten äärellä ja osaava, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö on yhä tärkeämpää tulevaisuudessa. Työkyvyn johtaminen korostuu kuntapuolella erityisesti kuntamuutoksissa. Työkykyjohtaminen on laaja kokonaisuus, jossa ydinasioita on työkykyriskien tunnistaminen ja varhainen puuttuminen sekä oikeiden toimien tunnistaminen. Suuri haaste työkykyjohtamisessa on kokonaisuuden hallinta, ja tähän haasteeseen Taitoa ja Aino tarjoavat osana Taitoan palvelutarjontaa työkykyjohtamisen järjestelmää, Health Manageria.

Taitoan kehitysjohtajan Sari Kujalan mukaan kuntasektorilla asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että nyt saadaan konkreettisia mittareita, joilla työkykyjohtamista pystytään seuraamaan ja mittaamaan. Kun työkykyjohtamisen järjestelmä on lisäksi kytketty palkkajärjestelmään, päästään kustannuksiin kiinni ja nähdään sairastavuuden suora kustannusvaikutus. 

Asia nousee myös johdon agendalle, kun mittarit ovat kunnossa ja kustannussäästö näkyvää. Health Managerin avulla organisaatiot voivat kerätä ja analysoida tarvittavaa tietoa sekä koostaa raportteja päätöksenteon tueksi. Järjestelmä perustuu sairauspoissaolojen hallintaan ja seurantaan, reaaliaikaiseen raportointiin ja työterveyshuollon kumppaniverkoston hallintaan.

 

Toimintamallit kuntoon ja tukea henkilöstölle koko työuran ajan

Ainon yhteistyö Kouvolan kaupungin kanssa alkoi vuonna 2016, Kun Taitoa ja Aino pilotoivat Health Manageria kuntasektorilla. Kouvolan kaupunki on jatkanut pilotoinnin jälkeen Ainon Health Manager -järjestelmän käyttöä. Keskeinen teema Kouvolan kaupunginstrategiassa on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, ja tätä linjaa Kouvolan toiminnassa on lähdetty tukemaan. Työhyvinvointistrategia toimii keskeisenä ohjeena kehitystyölle.

Kouvolan kaupungin henkilöstöjohtajan Päivi Karhun mukaan Kouvolassa onkin panostettu prosessien kehittämiseen työkykyjohtamisen ympärillä – muun muassa toimintamallit on laitettu kuntoon ja henkilöstöä tuetaan koko työuran ajan. Lisäksi työkykyjohtaminen on myös verkoston hallintaa, ja hyvän verkostonhallinnan kulmakivenä on vastuun jakaminen. Kouvolassa selkeät vastuut on määritelty: mikä on työntekijän oma, mikä esimiehen, työterveyshuollon ja henkilöstöpalvelujen vastuu yhteistyössä?

 

Oikeilla toimilla tuloksia: esimiesten työ on helpottunut

Päivi Karhun mukaan Kouvolassa ollaan hyvin tyytyväisiä siihen, että työkykyjohtamisen järjestelmä tukee Kouvolan oman työkyvyn toimintamallin toteuttamista. Järjestelmä on myös työterveyshuollon käytössä, joka helpottaa yhteistyötä.

Työkykyjohtamisen järjestelmän tarkoituksena on helpottaa työtä henkilöstön sitouttamiseksi ja tuoda työkykyjohtamisen data sekä raportointi yhteen järjestelmään, jolloin kokonaisuutta on helpompi hallita. Karhun mukaan parasta on tapa, jolla järjestelmä ohjaa käymään keskusteluja eri tahojen kanssa. Järjestelmän kautta on mahdollista lähettää erilaisia viestejä monille eri tahoille, raportointi onnistuu ja prosesseihin on tullut tehoa tätä kautta. Lisäksi esimiesten työ on helpottunut.

 

Jos haluat kuunnella webinaarin kokonaisuudessaan, lataa webinaarinauhoite tästä:

{{cta(’8083e4c1-9ac5-4bba-8491-828742accaff’,’justifycenter’)}}

 


 

Lataa Työkykyjohtamisen ABC E-kirja ja lue lisää työkykyjohtamisesta! Mitä työkykyjohtaminen pitää sisällään, miksi siihen kannattaa investoida ja maksaako investointi itsensä takaisin? Mikä on menestysresepti onnistumiselle? 

Ebook_osa1.png{{cta(’d73006cf-0599-4072-b97b-f8109466d249′,’justifycenter’)}}

 

Lue lisää Taitoan ja Ainon yhteistyöstä täältä.

Lue myös:

Mikä Business Health index?

Työkykyjohtaminen on kasvava panostusalue yrityksissä

Työkykyjohtamisen usein kysytyt kysymykset

Lisää blogit-fin