TOP 5 henkilöstövastuullisuuden käytäntöä

1. Henkilövastuullisuus näkyväksi osaksi strategiaa ja johdon agendalle.
2. Mittaa henkilöstövastuullisuuden toteutumista osana vastuullisuusraportointia, aseta tavoitteet.
3. Edistä monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta menettelytavoilla ja ennakoivalla arjen johtamisella.
4. Systemaattinen varhainen tuki ja turvallinen työympäristö edistävät vastuullisuutta.
5. Työntekijöiden henkilötietojen käsittelyn turvaaminen on vastuullista toimintaa
.

Kuopion kaupunki parantaa henkilöstövastuullisuuttaan Ainon avulla

Aino jatkaa vahvasti julkisen sektorin työkykyjohtamisen digitalisoinnin ja resurssien varmistamisen kumppanina. Olemme solmineet yhteistyösopimuksen Järvisuomen ja Kallaveden Työterveys Oy:n kanssa tukeaksemme heitä digitaalisen työkykyjohtamisen ratkaisujen tarjoajana heidän asiakkailleen ja omistajilleen.

Kuopion kaupunki on ensimmäinen JSTT:n asiakas, joka ottaa käyttöön Ainon systemaattiset ja digitaaliset tykykyjohtamisen ratkaisut. 

Tällä yhteistyöllä pystymme parantamaan henkilöstövastuullisuuttamme ja tarjoamaan entistä paremman työpaikan Kuopiolaisille julkisia palveluita tarjoaville työntekijöillemme. Odotamme tuloksellista kumppanuutta Ainon kanssa”, sanoo Terttu Ruotsalainen, Kuopion kaupungin henkilöstöjohtaja.

Kokkolan kaupunki ja Työplus Oy lähtevät yhdessä pilotoimaan Aino Health- digitaalista työkykyjohtamisen järjestelmää

Työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon välinen yhteistyö siirtyy reaaliaikaiselle tasolle ja mahdollistaa työkyvyn tuen käyttöönoton oikea-aikaisesti ja tietoturvallisesti.

Tämän yhteistyön avulla pystymme parantamaan henkilöstövastuullisuuttamme ja tarjoamaan digitalisoitua ratkaisua esihenkilöiden jokapäiväisen työn tueksi. Odotamme tuloksellista kumppanuutta Ainon kanssa”, sanoo Kokkolan kaupungin henkilöstöjohtaja Kirsi Rytkönen.

Lisää blogit-fin