Työkykyjohtaminen on henkilöstöjohtamisen yksi kriittisimmistä osa-alueista, joka vaatii todellista moniosaamista ja asiantuntijuutta toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla. Työkykyjohtamisen merkitys tulee korostumaan ylimmän johdon työkalupakissa henkilöstön työurien pidentymisen ja henkilöstön tuottavuusvaatimusten kasvun seurauksena.

Prosessien viilauksen sijaan tulevaisuuden menestyjät panostavat kokonaisvaltaisesti työkyvyn aktiiviseen ja ennakoivaan kehittämiseen. Uudenlaisessa kehittämisessä tarvitaan uusia lähtöjä, kokonaisvaltaisia palveluita sekä anlytiikkaan perustuvia työkaluja, jotta henkilöstön työkykyyn panostaminen tuottaa todellisia tuloksia myös sen kuuluisan viivan alle.

Työkykyjohtaminen on kasvava panostusalue yrityksissä Aino Health

Tutkimus sen vahvistaa: työelämä ei ole entisensä

Perinteinen työkyvyn kehittämistyö on ollut työkykyyn liittyvien ongelmien hoitamista pääasiassa perinteisten työterveyshuollon palveluiden kautta. Enää pelkästään ongelmien jälkikäteen tapahtuva hoitaminen ei riitä. Yritykset ja organisaatiot ovatkin heräämässä ennakoivan työkyvyn kehittämiseen tähtäävään toimintaan, jossa pystytään hyödyntämään uusia digitaalisia työkaluja sekä oikeasti ennakoivia työkyvyn kehittämiseen liittyvää analytiikkaa.

Aino Health toteutti syksyllä 2016 kattavan tutkimuksen, jossa arvioitiin suurten suomalaisten yritysten ja organisaatioiden työkykyjohtamisen nykytilaa, kehitystarpeita ja tulevaisuuden kehitysalueita. Tutkimuksen tulos oli selkeä: työkykyjohtaminen on tärkeä henkilöstöjohtamisen panostusalue lähitulevaisuudessa. Erityisen tärkeänä kehitysalueena yritykset ja organisaatiot näkevät ennakoivan työkyvyn kehittämisen.

 

”Tutkimuksen tulos oli selkeä:

työkykyjohtaminen on tärkeä henkilöstöjohtamisen

panostusalue lähitulevaisuudessa.”

 

Työkykyjohtaminen on yksi tärkeimmistä johtamisen kehittämisalueista

Tällä hetkellä työkykyjohtaminen onkin nousemassa yhdeksi tärkeimmistä johtamiseen kytkeytyvistä kehittämisalueista. Suomalaisista suurista organisaatioista ja yrityksistä peräti kolmannes on panostamassa työkykyjohtamisen kehittämiseen lähitulevaisuudessa.

Kehittämishankkeissa on kuitenkin havaittavissa kaksi selkeää painopistealuetta: työkykyjohtamiselta odotetaan tulevaisuudessa ennakoivuutta ja toisaalta aikaisempaa vahvempaa analytiikan ja raportoinnin hyödyntämistä. Käytännön tasolla painopistealueiden korostuminen näkyy niin, että eri työkykyjohtamisen prosessien, kuten työturvallisuuden ja työterveyshuollon, toimivuuteen ollaan kohtuullisen tyytyväisiä.

Vastaavasti ennakoivan työkyvyn, seurannan ja analysoinnin toimivuudessa nähdään merkittävää parantamisen tarvetta suomalaisten yritysten ja organisaatioiden keskuudessa. Tyytymättömyys heijastuu myös konkreettisiin kehityshankkeisiin, sillä ennakoivan työkyvyn kehittämisessä ja analytiikan paremmassa hyödyntämisessä on käynnistymässä eniten konkreettisia kehityshankkeita.

Lataa tkjohtamisen pikaopas bannerit blogiin-1

 

Uudistumista tarvitaan

Suomalaisten yritysten ja organisaatioiden muuttuneet odotukset työkykyjohtamisen kehittämistä kohtaan haastavat työkykyjohtamisen palveluita tarjoavia yrityksiä uudistumaan. Ennakoiva työkyvyn kehittäminen ja erityisesti siihen kytkeytyvä uudenlaisen ennakoivan analytiikan kehittäminen vaatii työkykyjohtamisen kokonaisvaltaista ymmärrystä ja osaamista sekä uudenlaiset työkalut analytiikan tekemiseen ja ennenkaikkea tiedon hyödyntämiseen tuottavuuden kehittämisessä.

Lisäksi tarvitaan uudenlaista yhdessä tekemisen korostavaa kumppanuutta, jotta työkykyjohtaminen saadaan nostettua uudelle tasolle.  Tarvitaankin uudenlaisia tekemisen malleja, joissa korostuu pitkäaikainen työkykyjohtamisen kokemus ja osaamisen vieminen käytäntöön. Ainossa on herätty asiakkaiden odottamaan muutokseen ja lähdetty aktiivisesti kehittämään uudenlaisia ennakoivaan työkykyjohtamiseen ja analytiikan parempaan hyödyntämiseen tähtääviä työkykyjohtamisen palveluita.

Haastamme kaikki uudet ja tulevat asiakkaamme uudenlaisen työkykyjohtamisen kehitystyöhön mukaan. Yhteinen tavoitteemme on nostaa työkyky- ja henkilöstöjohtamisen kyvykkyyksiä täysin uudelle tasolle. Ainossa uskomme, että näin pystymme rakentamaan entistä tuloksellisempaa ja terveempää henkilöstöä suomalaisiin organisaatioihin ja samalla kehittämään suomalaisen johtamisen parhaita käytäntöjä eteenpäin!

 


 

Lataa Työkykyjohtamisen ABC E-kirja ja lue lisää työkykyjohtamisesta! Mitä työkykyjohtaminen pitää sisällään, miksi siihen kannattaa investoida ja maksaako investointi itsensä takaisin? Mikä on menestysresepti onnistumiselle?

Ebook_osa1.png{{cta(’d73006cf-0599-4072-b97b-f8109466d249′,’justifycenter’)}}

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä täällä.

 

Lue myös:

Mikä Business Health Index?

Miten työkykyjohtaminen voi auttaa organisaatioita menestymään?

Työkykyjohtamisen usein kysytyt kysymykset

Aino Healthin palvelut ja ratkaisut, joilla onnistut työkykyjohtamisessa

Lisää blogit-fin