Aino Health haluaa rakentaa maailmaa, missä organisaatiot ja ihmiset ovat terveempiä! Mutta miten? Mitkä ovat parhaat käytännöt? Mistä pitäisi aloittaa? 

Keräsimme yhteen usein kysyttyjä kysymyksiä ja annoimme Ainon asiantuntijoiden vastata kysymyksiin. 

 Työkykyjohtaminen tähtää organisaatioiden tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen

 

Kysymys: Mitä työkykyjohtaminen pitää sisällään?

Työkykyjohtaminen tähtää organisaatioiden tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen. Työvoimaintensiivisillä toimialoilla merkittävimpiä tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat sairauspoissaolot sekä riski ennenaikaiseen eläköitymiseen.

Me Aino Healthilla toimimme kahdella työkykyjohtamisen pääalueella: työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisääminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen. Työkykyjohtamisen järjestelmillä ja palveluilla on tarkoitus parantaa tuloksia näillä alueilla, joka johtaa lopulta tuottavuuden paranemiseen. Hyödyt ovat konkreettisia ja mitattavissa: kustannussäästöt, työntekijöiden sitoutumisen parantuminen, lisääntynyt tuottavuus ja työnantajakuvan parantuminen. Työkykyjohtamisen pitkäjänteinen ja tehokas hallinta on tuottava väline työurien pidentämiseen ja poissaolojen vähentämiseen. 

Työkykyjohtaminen on ennen kaikkea tiedolla johtamista. Tietoa täytyy ensinnäkin olla saatavilla ja se täytyy analysoida ymmärrettävään muotoon, jotta siitä voidaan rakentaa kehityspolkuja toiminnan tehostamiseen ja lopulta tuottavuuden parantamiseen.

 

Kysymys: Mitkä ovat hyviä työkykyjohtamisen tavoitteita?

Työkykyjohtamisen tavoitteena pitäisi olla aina tuottavuuden parantaminen. Yleisesti tavoitteet tulee olla selkeästi määriteltyjä ja mitattavissa. Tavoitteiden määrittely katsotaan aina yhdessä asiakasorganisaation kanssa ja tavoitteiden asettaminen lähtee organisaation nykytilasta.

Työkykyjohtamisen tavoitteena on tehostaa toimintaa vähentämällä poissaoloja sekä eläkeriskiä, lisätä työturvallisuutta, tehostaa organisaatioiden omia ja yhteistyökumppaneiden toimintamalleja ja prosesseja sekä varmistaa organisaation ja siellä työskentelevien ihmisten hyvinvointi. Näille jokaiselle osa-alueelle tulisi asettaa siis tavoitteet, mittaristo ja seurantamallit sekä sitouttaa koko henkilöstö yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

”TTL:n mukaan oikein toteutettuina 

työhyvinvointipanostukset maksavat 

itsensä takaisin 5-6 kertaisina.” 

 

Kysymys: Miten työhyvinvoinnista pitäisi viestiä?

Työhyvinvoinnin viestinnän tulisi olla jatkuvaa, monipuolista sekä sopia yrityksen viestintäkulttuuriin. Kun työhyvinvoinnin toimintamalleja jalkautetaan eteenpäin, toiminta lähtee johdosta. Johdon tuki on avainasemassa toiminnan jalkauttamisessa: hyvä esimerkki työkykyjohtamisen viestinnän aloittamisesta on esimerkiksi toimitusjohtajan videoitu tervehdys yleisölle. Suuri osa viestinnästä kulkee myös esimiesten ja luottamusmiesten kautta.

 

Kysymys: Mitä konkreettisia toimia henkilöstölle voidaan järjestää? Miten työhyvinvointia on parannettu näillä toimilla?

Konkreettiset toimet työhyvinvoinnin parantamiseen lähtevät aina kohdeyrityksestä. Tässä muutama käytännön esimerkkicase jaksamiseen liittyen:

Eräässä IT-yrityksessä tehtiin iso kysely siitä, miten ihmiset arvioivat nykyistä tilaansa. Ihmiset jotka vastasivat kyselyyn, liikkuivat paljon luonnostaan. Kun tuloksia analysoitiin tarkemmin, huomattiin merkittävä riski uni- ja vireystilassa. Tämä johtui pääosin siitä, että ihmiset tekivät vuorotyötä: ihmiset valvoivat ja elivät hyvin epäsäännöllisellä rytmillä ja treenasivat liikaa. Tilanne ratkaistiin niin, että työntekijöiden harjoittelua muutettiin ja tueksi otettiin fyysisen kunnon valmentaja, joka keskittyi pitämään päivärytmistä huolta. Uni, ravinto, elämänhallinta ja rauhoittuminen – tämä kokonaisuus laitettiin kuntoon, jolloin tuloksia alkoi syntyä. Lääkärikäyntien määrä jaksamiseen liittyen väheni selkeästi ja ihmisten tuotannollinen panos parani.

Kuntatyönantajan kyselyssä mitattiin ihmisten omaa käsitystä terveydestä; ihmiset kokivat, että töissä ei jaksa ja usea oli sitä mieltä, että nykyistä työtä ei jaksa tehdä eläkeikään saakka. Kyselyn ja haastattelun kautta saatiin tulos, että ihmiset eivät pidä huolta fyysisestä sekä henkisestä hyvinvoinnista esimerkiksi liikkumalla tarpeeksi. Tämän pohjalta mitattiin ihmisten kuntoisuutta, jolloin huomattiin, että puolet olivat fyysisesti heikkokuntoisia. Heille räätälöitiin kahden kuukauden valmennusohjelma, joka sisälsi ohjausta 2 krt/vk. Tämän seurauksena ihmisten kuntoisuus parani ja sairauspoissaolot laskivat.

 

Kysymys: Miten teidän Health Knowledge Center eroaa työeläkelaitosten työkykyportaaleista?

Me olemme täysin toimittajariippumaton palveluntarjoaja. Me keskitymme työkykyjohtamisen koko putkeen wellbeingistä varhaiseen tukeen ja työkyvyn hallintaan, ennen kuin ihmiset ovat tukitoimien tai eläkeriskin piirissä. Verkostoomme on kytketty monia erilaisia organisaatioita, kuten wellbeing-toimijoita, vakuutusyhtiöitä ja terveydenhuollon kumppaneita. Laajan yhteistyökumppaniverkoston avulla pysymme tarjoamaan kaikki työkykyjohtamisen palvelut yhdestä paikasta.

 

Kysymys: Millaisin toimenpitein uupumuksesta johtuvia poissaoloja ennaltaehkäistään?

Uupumuksen hoidossa pitää ensinnäkin arvioida, onko se tilapäistä vai jatkuvaa. Tällöin käydään ensisijaisesti keskusteluja henkilön ja yrityksen kanssa. Uupumuksesta johtuvien poissaolojen ehkäisy on hyvin yksilöllinen tie ja näissä täytyy edetä case by case. Tähän löytyy meidän verkostosta erittäin hyviä toimijoita, joiden avulla asiaa voidaan lähteä ratkaisemaan.

 

Kysymys: Onko palveluanne saatavilla englanniksi?

Palvelu on saatavilla englanniksi, ruotsiksi, suomeksi sekä saksaksi.


 

Tule mukaan Ainon seuraavaan webinaariin ja ota uusi startti työkykyjohtamiselle!

Työkykyjohtamisen starttipaketti -webinaari kertoo, miten työkykyjohtaminen viedään oikeille urille heti alusta lähtien ja miten työkykyjohtamisen avulla saadaan aikaan mitattavia tuloksia.

Ainon Markku Pitkänen käy läpi webinaarissa:

  • Miksi työkykyjohtamisen tulisi olla jokaisen organisaation agendalla?
  • Mitä pitää olla selvillä kun lähdetään tekemään tuloksellista työkykyjohtamista? 
  • Miten päästään käytännössä liikkeelle, mistä pitää aloittaa ja miten edetään?
  • Miten työkykyjohtamisen investointi saadaan kannattamaan myös jatkossa?
  • Asiakasesimerkkejä, kokemuksia ja onnistumisia
  • Lue lisää ja osallistu!

Ainohealth_webinaari_starttipaketti_CTA-1

Etkö saanut vastausta kysymykseesi? Jätä meille kysymys yhteydenottolomakkeen kautta! 

 

Tutustu myös:

Miten työkykyjohtaminen voi auttaa organisaatioita menestymään?

Torju työuupumus ajoissa

Lisää tyytyväisyyttä työpäivään – työhyvinvointi kuntoon


 

Lisää blogit-fin