Om oss

Vi hjälper dig att skapa en hälsosam kultur på arbetsplatsen, få engagerade anställda och sänka frånvaron – allt tack vare vår kraftfulla SaaS-plattform.

Vi hjälper dig att skapa en hälsosam kultur på arbetsplatsen, få engagerade anställda och sänka frånvaron – allt tack vare vår kraftfulla SaaS-plattform.

Vår SaaS-lösning hjälper organisationerna att ta ledarskapet till nya nivåer, med positiva effekter på såväl dina anställdas välmående som organisationens.
Efter att ha arbetat med forskningscentran, universitet och vitala samhällskrafter (finsk militär och brandkår) i mer än 20 år har vi utvecklat en bästa praxis för att förstå hälsa och välmående inom organisationer. Vi kan tryggt säga att våra lösningar baseras på verkliga fakta snarare än drömmar.

Vi vet att det inte bara är det som sker på jobbet som avgör din och din personals hälsa och välmående. Allt spelar roll: social miljö, värderingar, övergripande hälsa, kompetens osv. Det finska institutet för företagshälsovård har bedrivit omfattande forskning i detta ämne, något som resulterade i en holistisk modell av arbetsförmågan (”Work Ability House”). Vår lösning har därför skapats i syfte att beakta varje enskild aspekt av arbetsförmågan.

Vår lösning möjliggör värdefulla samtal mellan överordnade och anställda. Dessa samtal är vitala för organisationens välmående och hjälper dig att identifiera – och finna den grundläggande orsaken till – alltför hög sjukfrånvaro. Många av våra kunder har upplevt att sjukfrånvaro och därtill hörande kostnader sjunkit med 20-50 %.

Vi har våra rötter i Finland, vårt huvudkontor i Sverige, och världen som arbetsplats.
Kontakta oss om du vill ta nästa steg mot en hälsosammare och mer produktiv organisation!