Vårt erbjudande

Vårt erbjudande

Vår kärnverksamhet är att erbjuda en SaaS-lösning och relaterade tjänster som hjälper dig att sänka din frånvaro, förbättra ledarskap och engagemang samt överlag få friskare och gladare medarbetare.

Vår kompletta lösning består av SaaS-lösningen HealthManager – tillsammans med ett antal tillägg och funktioner från vilka vi skapar en lösning som passar för din verksamhet. Vi erbjuder även tjänster och processer som hjälper dig att komma igång med ditt projekt samt att bli framgångsrik över tid.

Våra tjänster levereras av våra egna experter eller genom vårt ekosystem bestående av experter inom respektive område.

Boka en demo