Konsulttjänster

Konsulttjänster

Vår professionella konsultorganisation står vid er sida från början av projektet och hjälper dig kontinuerligt att förbättra resultaten under hela projektets gång. Våra specialister är några av de främsta inom sina respektive områden och vet att organisationens välmående har många aspekter som måste beaktas – att det är en blandning av professionella och privata miljöer, och att den ena kan inte nå framgång om den andra ignoreras.

Vi har delat upp våra konsulttjänster i fyra områden: Analys, support till ledningen, support till personalen samt välmåendetjänster.

Scroll to content

Analyser

Välmående bland såväl ledning som personal är två av de viktigaste faktorerna bakom ett företags framgångar, och det är därför av yttersta vikt att du känner till statusen för detta inom din organisation.

Med hjälp av våra analystjänster mäter vi aktuell status för hälsa, välmående och ledarskap inom din organisation. Tillsammans med dig skapar vi sedan prioriterade åtgärdsplaner och ledarskapsmodeller, samt realistiska målprognoser och vi titta på vilken ekonomisk inverkan de föreslagna åtgärdernas kan väntas ha.

Vi kan också hjälpa dig med att testa aktuell status för dina individers personliga hälsa, välmående och fitness. Efter tester och analyser ger vi individuell feedback till den anställde tillsammans med en individuell plan inför framtiden.

Kontakta oss

Support till ledningen

Ett starkt ledarskap är ryggraden i alla framgångsrika organisationer och vi vet att det ibland är svårt att vara en bra ledare. Vi har därför skapat ett flertal tjänster som hjälper dina ledare att bli sina bästa jag.

Våra tjänster erbjuds såväl online som offline genom våra välutbildade rådgivare, samt även inbyggt i HealthManager.

HealthManager erbjuder guidat samtalsstöd i plattformen och vägleder den ansvarige genom samtalen med medarbetarna och hjälper dem att finna den grundläggande orsaken till den anställdes problem. Här finns också stöd för att skapa en förebyggande plan för den anställde.

Vi erbjuder också chefer stöd i hur de hanterar en viss situation eller anställd, samt vad de ska göra om stöd krävs före eller efter ett jobbigt samtal.

Kontakta oss

Stöd till personalen

Vår HealthDesk-tjänst är en kontaktpunkt med flera kanaler som dina anställda kan kontakta när de blir sjuka eller har hälsorelaterade frågor. HealthDesk tillhandahåller hälsorådgivning, uppmanar att söka läkarhjälp när det behövs och de kan bevilja sjukskrivningar i enlighet med vad som överenskommits med organisationen.

Med vår HealthDesk rapporteras frånvaro i HealthManager, som sedan automatiskt skickar ett meddelande till den ansvarige för att informera om frånvaron.

Kontakta oss

Välmåendetjänster

Tillsammans med vårt ekosystem erbjuder vi ett brett urval tjänster för välmåendeprojekt, vilka ofta är en del av användningen av HealthManager. Dessa tjänster omfattar bland annat rehabiliteringsprogram, utbildningsprogram och personlig vägledning med målet att förändra de anställdas livsvanor inklusive fysik fitness, mental träning, matvanor, sömn, återhämtning med mera. Samtliga tjänster syftar till att förbättra personalens hälsa och välmående.

Kontakta oss