Vår SaaS plattform

Vår SaaS plattform

Våra lösningar är utformade att förstå den grundläggande orsaken till dina medarbetares frånvaro, detta för att snabbt identifiera och åtgärda underliggande orsaker i syfte att lösa dem på bästa sätt.

Bland de resultat våra kunder upplever finns exempelvis följande:

 • Sänkt sjukfrånvaro och relaterade kostnader
 • Permanent förbättring av personalens arbetsförmåga och hälsa
 • Sänkt risk för förtidspensioneringar genom proaktiva åtgärder

Implementeringen av våra lösningar sker snabbt och du kommer med stor sannolikhet att se resultat redan efter några månader. Många av våra kunder sänker sjukfrånvaron med upp till 50 % och sparar därigenom flera miljoner euro årligen.

Scroll to content

HealthManager

Vår Saas-lösning HealthManager låter dig föra värdefulla samtal med din personal, gör det möjligt för dig att identifiera ohälsosamma frånvaronivåer, samt informerar dig om bästa praxis att säkerställa en hälsosam balans mellan privatliv och arbete, bra ledare och nöjda anställda.

Med HealthManager kommer dina chefer att kunna:

 • se och analysera frånvarodata och agera där och då detta som mest behövs
 • meddelas automatiskt när det är dags för ett preventivt samtal med en anställd
 • utrustas med fördefinierade samtalsmallar skapade för att generera högkvalitativa samtal
 • följa EU:s senaste säkerhets- och GDPR-regelverk

I HealthManager kan du också utforma dina egna diskussionsmallar för alla typer av samtal du behöver. För exempel på diskussioner som berör återvändande till arbete efter frånvaro, årliga eller halvårsvisa utvecklingssamtal osv.

Boka en demo

Medarbetarundersökningar

HealthManager kan uppfylla de behov ni har av medarbetarundersökningar.  Undersökningarna omfattar allt från att bedöma en anställds aktuella välmående till traditionella personalundersökningar och pulsmätningar rörande specifika frågor.

Vi kan även erbjuda en analys av resultaten i syfte att ge dig insikter i den rådande situationen samt utveckla förbättringsplaner.

Kontakta oss

AinoAnalytics

Tack vare vår interaktiva rapporteringsmotor, Aino Analytics, kan dina chefer, din personalavdelning (HR) och din ledningsgrupp när som helst få en översiktsbild – eller en rapport över tid – över organisationens sjukfrånvarosituation samt vidta nödvändiga åtgärder. Detta spar tid för HR i sin regelbundna rapportering och möjligheten att se resultatet på en mer detaljerad nivå är en utmärkt hjälp för HR i supporten till cheferna.

Rapporterna kan användas för att fatta beslut om nödvändiga åtgärder, för att prioritera arbetet, samt för att upptäcka ohälsosamma sjukfrånvaromönster på såväl individuell nivå som gruppnivå. Rapporterna skapas från data som finns i systemet.

Kort sagt hjälper Aino Analytics dig att fokusera på de viktiga uppgifterna och att mäta resultat över tid.

Se demo (engelska)

Exponeringskontroller

Tack vare tillägget för HealthManager som hanterar exponeringskontroller kan organisationer enkelt efterleva regelverken för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Exponeringskontrollerna håller reda på vilka kontroller som måste utföras och när för respektive anställd.

När deadlinen för en exponeringskontroll närmar sig dyker en påminnelse upp i den ansvariges att-göra-lista i HealthManager så att denne kan se till att kontrollen utförs och organisationen är fortsatt regeluppfyllande.

Ladda ner produktblad (engelska)

Säkerhet och GDPR

Med Aino HealthManager får du ett helt säkert system:

 • HealthManager uppfyller samtliga relevanta krav uppställda av EU:s allmänna regelverk för datasekretess (General Data Protection Regulation, GDPR) för hantering av personuppgifter.
 • Du som kund är alltid den juridiskt dataansvarige (datacontrollern) för dina anställdas personuppgifter.
 • Ett avtal om databearbetning (Data Processing Agreement, DPA) upprättas alltid mellan kunden och Aino Health i syfte att säkerställa detaljerade processer för datasekretess.
 • HealthManager lagras hos Amazon Web Services i en säker, skalbar och robust molnarkitektur, där kapacitet och prestanda övervakas konstant.
 • HealthManager är utformat att stödja flerskiktade och multinationella organisationer.
Kontakta oss

Ainos e-learning plattform

Genom vår e-learning plattform får linjechefer en lättillgänglig ledarskapsutbildning som är skräddarsydd särskilt för ledarskap i anslutning till arbetsförmåga och hälsoadministrering.

Innehållet i Ainos e-learning har utvecklats av Aino Health med hjälp av input från högt aktade företags- och akademiska experter på områdena hälsoadministrering och arbetsförmåga.

Utbildningen fokuserar på tre huvudområden:

 • Att förstå arbetsförmåga och dess inverkan på organisationen
 • Det övergripande ramverket för tidig support och administrering av arbetsförmåga
 • Konkret input kring vad en ledare kan göra för att administrera arbetsförmågan
Ladda ner produktblad (engelska)

Åter till arbetet efter en kris eller pandemi

När krisen slår till – oavsett om det är i form av en pandemi som tvingar alla att jobba hemifrån, en terrorattack eller en naturkatastrof – måste en organisation kunna bibehålla sin beredskap och sin verksamhet precis som tidigare. I syfte att göra detta måste personalen vara frisk, känna sig trygg och hålla sitt engagemang på en hög nivå även under krisen, vilket även behöver kunna hålla i sig även när de återvänder till arbetet efter krisen.

För att hjälpa organisationerna att hantera kriser och för att de anställda ska kunna återvända till arbetet på ett organiserat sätt har vi utvecklat en tilläggs modul till HealthManager:  ”Åter till arbetet efter en kris eller pandemi”. Paketet är en tilläggsmodulen omfattar följande:

 • HR-checklista
 • Diskussionsformulär för Åter till arbetet
 • Personalundersökning
 • Hälsoundersökning
Kontakta oss

Telemedicin

Genom vårt ekosystem kan vi erbjuda telemedicinska tjänster tillsammans HealthManager, eller så kan du ansluta dina befintliga telemedicinska tjänster till HealthManager. Att använda telemedicin är ett sätt att säkerställa din personals och dina kunders hälsa samt att säkerställa en säker leverans av dina tjänster. Allt detta hjälper dig att säkerställa företagets beredskap.
Den telemedicinska integreringen består av två delar:

 • En smartphone med telemetrisk lösning för smartphones i syfte att tillhandahålla erforderliga parametrar för diagnos och övervakning. Allt du behöver är en smartphone med telemedicineappen installerad.
 • Videokonsultation och klinisk övervakning på distans.
Kontakta oss