Den ledande mjukvaran som ökar produktivitet, minskar frånvaro och gör förändringen mätbar

Kvalitet och resultat som märks.

Aino Health är det ledande företaget inom Corporate Health Management.

Med Aino Healths kompletta lösning av mjukvara, service och konsulttjänster reducerar vi frånvaro, relaterade kostnader och levererar ökad produktivitet samt medarbetarengagemang.

Vår lösning inkluderar HealthManager, HealthDesk och konsulttjänster.

Lösningar

Aino Healths lösningar passar alla branscher och kan anpassas till varje kund i enlighet med vår analys och bedömning av behoven.

Tjänster

Tjänster som alla tjänar på. Tjänsterna bygger på över en miljon hälsofrämjande åtgärder i samarbete med Aino Healths olika partnerföretag och ledande läkare för att vi ska lyckas tillgodose våra kunders behov.

Konsulttjänster

Expertkunskaper och partnerskap på varje steg längs vägen. Aino Healths konsulttjänster och vår unika projektledningsmodell är framtagna för att hjälpa dig att maximera värdet av dina hälso- och säkerhetsrelaterade insatser.

De senaste nyheterna

Aino’s HealthManager driftsätts för detaljhandelskedja

Aino Healths SaaS-lösning HealthManager har driftsatts för ett av Finlands största detaljhandelskedjor. Det är ett…

Aino HealthManager driftsätts för globalt företag

Aino Healths SaaS-lösning HealthManager har driftsatts i två länder åt ett globalt företag inom kundservice.…

Aino HealthManager driftsätts för Multi Contact GmbH

Aino Healths SaaS-lösning HealthManager har driftsatts för att stötta Multi Contacts verksamhet i Tyskland. Det…

Pressmeddelanden

Aino Health tecknar avtal med Attendo Finland

Aino Health har tecknat ett avtal avseende Ainos SaaS-lösning HealthManager med Attendo Finland. Avtalets ordervärde…

20.3.2019

Aino Health tecknar avtal värt cirka 28 MSEK

Aino Health har tecknat ett kundavtal med ett av världens största amerikanska multinationella IT-företag avseende…

14.3.2019

Aino Health bokslutskommuniké januari – december 2018

- Högre omsättning och resultat, framgångsrik partnerstrategi, teknikutveckling ger snabbare implementationer oktober – december 2018…

19.2.2019