Den ledande mjukvaran som ökar produktivitet, minskar frånvaro och gör förändringen mätbar

Kvalitet och resultat som märks.

Aino Health är det ledande företaget inom Corporate Health Management.

Med Aino Healths kompletta lösning av mjukvara, service och konsulttjänster reducerar vi frånvaro, relaterade kostnader och levererar ökad produktivitet samt medarbetarengagemang.

Vår lösning inkluderar HealthManager, HealthDesk och konsulttjänster.

Lösningar

Aino Healths lösningar passar alla branscher och kan anpassas till varje kund i enlighet med vår analys och bedömning av behoven.

Tjänster

Tjänster som alla tjänar på. Tjänsterna bygger på över en miljon hälsofrämjande åtgärder i samarbete med Aino Healths olika partnerföretag och ledande läkare för att vi ska lyckas tillgodose våra kunders behov.

Konsulttjänster

Expertkunskaper och partnerskap på varje steg längs vägen. Aino Healths konsulttjänster och vår unika projektledningsmodell är framtagna för att hjälpa dig att maximera värdet av dina hälso- och säkerhetsrelaterade insatser.

De senaste nyheterna

ArcelorMittal förlänger och utökar med Aino Health

ArcelorMittal förlänger och utökar sitt avtal med Aino Health Germany GmbH efter genomfört pilotprojekt. Kunden…

Aino Health och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas lanserar ett tjänstecenter för support inom arbetsförmåga

Aino Health har ihop med Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas skapat och ska lansera en unik supporttjänst inom…

Aino Health värd för seminarium om värdebaserat ledarskap

Aino Health är värd för INSEAD-seminariet ”Value Based Leadership and Business as a Force for…