Den ledande mjukvaran som ökar produktivitet, minskar frånvaro och gör förändringen mätbar

Kvalitet och resultat som märks.

Aino Health är det ledande företaget inom Corporate Health Management.

Med Aino Healths kompletta lösning av mjukvara, service och konsulttjänster reducerar vi frånvaro, relaterade kostnader och levererar ökad produktivitet samt medarbetarengagemang.

Vår lösning inkluderar HealthManager, HealthDesk och konsulttjänster.

Lösningar

Aino Healths lösningar passar alla branscher och kan anpassas till varje kund i enlighet med vår analys och bedömning av behoven.

Tjänster

Tjänster som alla tjänar på. Tjänsterna bygger på över en miljon hälsofrämjande åtgärder i samarbete med Aino Healths olika partnerföretag och ledande läkare för att vi ska lyckas tillgodose våra kunders behov.

Konsulttjänster

Expertkunskaper och partnerskap på varje steg längs vägen. Aino Healths konsulttjänster och vår unika projektledningsmodell är framtagna för att hjälpa dig att maximera värdet av dina hälso- och säkerhetsrelaterade insatser.

De senaste nyheterna

Aino Health AB tecknar samarbetsavtal med Attendo

Aino Health och Attendo Health Care Services har tecknat ett samarbetsavtal gällande Ainos plattform HealthManager.…

Aino Health lanserar tjänst för att stötta arbetsförmåga och personalhälsa

Aino Health lanserar en ny multikanaltjänst för stöd till beslutsfattare i rutinärenden kopplade till hantering…

Aino Health tecknar avtal med Finnair

Aino Health har tecknat avtal med finska flygbolaget Finnair gällande användning av Ainos platform HealthManager.…

Pressmeddelanden

Aino Health AB tecknar samarbetsavtal med Attendo

Aino Health och Attendo Health Care Services har tecknat ett samarbetsavtal gällande Ainos plattform HealthManager.…

13.4.2018

Publicering av årsredovisningen senarelagd

Aino Health AB (publ) senarelägger presentationen av årsredovisning för 2017 till den 9 maj 2018.…

6.4.2018

Aino Health tecknar avtal med Finnair

Aino Health har tecknat avtal med finska flygbolaget Finnair gällande användning av Ainos platform HealthManager.…

29.3.2018