Den ledande mjukvaran som ökar produktivitet, minskar frånvaro och gör förändringen mätbar

Kvalitet och resultat som märks.

Aino Health är det ledande företaget inom Corporate Health Management.

Med Aino Healths kompletta lösning av mjukvara, service och konsulttjänster reducerar vi frånvaro, relaterade kostnader och levererar ökad produktivitet samt medarbetarengagemang.

Vår lösning inkluderar HealthManager, HealthDesk och konsulttjänster.

Lösningar

Aino Healths lösningar passar alla branscher och kan anpassas till varje kund i enlighet med vår analys och bedömning av behoven.

Tjänster

Tjänster som alla tjänar på. Tjänsterna bygger på över en miljon hälsofrämjande åtgärder i samarbete med Aino Healths olika partnerföretag och ledande läkare för att vi ska lyckas tillgodose våra kunders behov.

Konsulttjänster

Expertkunskaper och partnerskap på varje steg längs vägen. Aino Healths konsulttjänster och vår unika projektledningsmodell är framtagna för att hjälpa dig att maximera värdet av dina hälso- och säkerhetsrelaterade insatser.

De senaste nyheterna

Aino HealthManager implementerat hos ArcelorMittal

Aino Healths IT-plattform HealthManager har gått live för att stödja ArcelorMittals verksamhet i Neuwied, Tyskland.…

Aino Health vinner upphandling genomförd av SKL

Aino Health har tecknat avtal med Botkyrka Kommun avseende insatser att minska sjukfrånvaron. Ordervärdet beräknas,…

Aino Health AB tecknar samarbetsavtal med Finla Occupational Health

Aino Health och Finla Occupational Health har undertecknat ett samarbetsavtal gällande Ainos plattform HealthManager. Samarbetet…

Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ)

Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen…

17.7.2018

Aino Health beslutar om företrädesemission uppgående till ca 24,6 MSEK, garanterad till ca 80 %

Styrelsen för Aino Health AB (publ) (”Aino” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission…

26.6.2018

Kommuniké från årsstämma 2018 i Aino Health AB (publ)

Aino Health AB (publ), org. nr 559063-5073, höll årsstämma torsdagen den 24 maj 2018, kl…

24.5.2018