Scroll to content

Hem

dummy

Säkerställ dina medarbetares och din organisations välmående.

Vi hjälper dig att skapa en hälsosam kultur på din arbetsplats, engagerade medarbetare och minskade frånvarotal.

Detta tack vare vår kraftfulla SaaS-plattform.

Boka en demo
Arrow left
Arrow right
dummy

Minskad hälso-relaterad frånvaro

Tack vare vår kraftfulla SaaS-plattform, kan ni öka era medarbetares välmående, sänka hälso-relaterad frånvaro, öka engagemanget och sänka era kostnader.

Vill du veta mer?
Arrow left
Arrow right
dummy

Skapa värdefulla samtal med dina medarbetare

Låt dina chefer bli de bästa ledarna de kan bli med hjälp av samtalsstödet i HealthManager.

Kom igång
Arrow left
Arrow right

VÅRT ERBJUDANDE

HealthManager – Den mest kraftfulla lösningen för att hantera era verktyg, processer och dokumentation kopplade till era medarbetares hälsa.

Vi vet att det inte enbart är det som händer på jobbet som bestämmer hur din, och dina medarbetares, hälsa. Alla delar av livet spelar roll; den sociala miljön, individens värderingar, totalhälsa, kompetens etc. Finnish Institute of occupational health har forslat på det här ämnet under en lång tid, vilket resulterade i the workability house. Vi tycker att detta är en mycket bra illustration av hur alla delar av livet spelar en viktig roll i vår totala hälsa.
När vi utvecklade vår lösning, tittade vi på varje del av workability house såväl som vår egen mångåriga forskning. Till vänster kan du se vår version av workability house där vi också har lagt till finansiell hälsa eftersom vi vet att detta är en viktig del av en individs, och likväl företags, hälsa.

Vår SaaS-lösning, HealthManager, innehåller alla nödvändiga processer och dokumentation för att skapa värdefulla dialoger mellan chefer och medarbetare. Dessa dialoger hjälper er att identifiera, och hitta roten till, hälsorelaterad frånvaro. Många av våra kunder ser minskad hälsorelaterad frånvaro och kostnader kopplade till detta på 20-50% redan under första året.

Våra lösningar passar alla vertikaler och kan anpassas för varje kund betroende på resultaten av förstudie.

Läs mer
Customer logo
Customer logo
Customer logo
Customer logo
Customer logo

Nyheter