”Medarbetarnas välbefinnande och social hållbarhet i stålindustrin, en lönsam affär”

ArcelorMittal är världens största stålproducent med nästan 160 000 anställda. En global samhällsaktör med avgörande inverkan på både människor, hållbarhet och hela det ekonomiska systemet.

I Sverige och i hela Europa kämpar tillverkningsindustrin för att hänga med i en ständigt ökad global konkurrens. Samtidigt har den nordeuropeiska industrin, nu kanske mer än någonsin, en unik position och möjlighet att påverka utvecklingen. Om vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen är vägvalet för industrin i våra länder avgörande i att sätta standarden, för planeten, för människorna och för ekonomin. 

Sedan 2018 använder ArcelorMittal Aino i utvalda enheter för att stärka medarbetarnas välbefinnande och engagemang. Ett fruktbart samarbete som ännu en gång visat att systematisk omsorg för medarbetarna också är en lönsamhetsfråga. Målet har varit att öka det proaktiva stödet till medarbetarna för att minska sjukfrånvaron till under 5 % och samtidigt skapa ett mer hälsosamt “mindset” i hela företagskulturen. Som en del av implementeringen av Ainos HealtManager-plattform använder de sig även av tilläggsmodulen för exponeringskontroller.

Den dagliga användningen av HealthManager har tydligt ökat chefernas medvetenhet om sambandet mellan arbetsrelaterade faktorer, medarbetarnas välbefinnande och prestationen. Den är kommunikationsplattformen som genererar samtal mellan chef och medarbetare för att identifiera tidiga signaler och vidta rätt åtgärder på ett systematiskt sätt.

Rainer Billmaier, ArcelorMittal

Att använda Aino i en industriorganisation hjälper till att bygga ett modernt, mer uppmärksamt och jämlikt ledarskap i hela verksamheten. En mer bejakande och bekräftande arbetsledning gör att medarbetarna känner sig inkluderade och uppskattade och vill vara med och bidra till de gemensamma målen. När fler anställda tycker om att gå till jobbet varje dag blir verksamheten mer produktiv. En winn-winn-winn, för de anställda, för arbetsledarna och för bolagsledningen. När social hållbarhet och produktivitet samspelar och skapar en mer stabil och framtidssäker verksamhet.

Vi träffade Rainer Billmaier, HR-chef på ArcelorMittal Steel Service Center i tyska Neuwied. Hör mer av hans tankar om tillverkningsindustrin i Europa och varför han rekommenderar Aino till andra företag.

För att veta mer om hur Aino kan användas i ett industriföretag, för att öka medarbetarnas engagemang, välbefinnande och produktivitet, tveka inte att kontakta oss.

Mer nyheter