Implementerat 100 000 licenser. Solid tillväxt enligt plan. Förbättrad omsättning, lönsamhet och kassaflöde från den löpande verksamheten.

Oktober – December 2023

  • Omsättningen uppgick till 6 313 (4 661) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster -3 851 (-4 440) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 0 (-0,1) SEK

Januari – December 2023

  • Omsättningen uppgick till 23 918 (19 908) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster -10 663 (-14 962) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,2 (-0,4) SEK

Kära aktieägare,
Det är med en känsla av både stolthet och tacksamhet jag nu vänder mig till er efter att vi avslutat ett anmärkningsvärt år präglat av utmaningar. Tacksamhet, för ert fortsatta stöd och engagemang ni ger oss på Aino Health. Stolthet, då vår vår orubbliga hängivenhet till innovation, motståndskraft och excellens nu positionerat oss för hållbar tillväxt och framgång.

Operativa framsteg
Det gläder mig att meddela att Aino Health har uppnått betydande milstolpar under det gångna räkenskapsåret, vilket tydligt visar vårt åtagande att leverera värde till våra aktieägare. Vårt dedikerade team har arbetat outtröttligt för att stärka vår marknadsposition, öka operationell effektivitet och driva intäktsökning.

Finansiell prestation
Trots osäkerheter i den globala ekonomiska miljön har Aino Health levererat förbättrade finansiella resultat. Vår intäktsökning speglar effektiviteten i våra strategiska initiativ och motståndskraften i vår affärsmodell. Vi har behållit fokus på kostnadshantering samtidigt som vi gör strategiska investeringar för långsiktig värdeskapande.

Produktinnovation
Aino Health fortsätter att leda inom innovation genom att introducera banbrytande lösningar som möter de ständigt föränderliga behoven hos våra klienter. Vårt åtagande att ligga i framkant av branschtrender säkerställer att vi tillhandahåller produkter och tjänster av högsta klass, vilket stärker vår rykte som en pålitlig partner inom arbetsplatsens välbefinnande.

Kundframgångshistorier
Våra kunders framgångar förblir hjärtat i vår verksamhet. Vi är stolta över att dela berättelser om organisationer som har uppnått förbättrat välbefinnande bland sina anställda och ökad produktivitet genom våra lösningar. Dessa framgångshistorier understryker den påtagliga effekten Aino Health har på individernas liv och företagens prestationer.

Strategisk utsikt
Framåt är Aino Health redo för fortsatt tillväxt och framgång. Vi håller fast vid våra strategiska prioriteringar, vilka inkluderar:

1. Marknadsutvidgning
Vi kommer fortsätta att utforska nya marknader och möjligheter för att utöka vår närvaro. Vårt mål är att nå fler organisationer globalt och tillhandahålla dem de verktyg och resurser de behöver för att förbättra sina anställdas välbefinnande.

2. Teknologiska framsteg
Aino Health är dedikerade att ligga i framkant av teknologiska framsteg. Vi kommer att investera i forskning och utveckling för att säkerställa att våra lösningar utnyttjar de senaste innovationerna och tillhandahåller våra klienter verktyg av högsta kvalitet för att hantera arbetsplatsens hälsa effektivt.

3. Kundcentrerat tillvägagångssätt
Vårt åtagande att förstå och adressera våra kunders unika behov förblir oförändrat. Vi kommer att fortsätta att förbättra våra erbjudanden baserat på kundernas feedback för att säkerställa att Aino Health förblir en pålitlig partner för att främja en hälsosam och produktiv arbetsplats. När vi reflekterar över årets prestationer vill jag uttrycka mitt uppriktiga tack till våra aktieägare, kunder, anställda och partners. Ert outtröttliga stöd och samarbete har varit avgörande för vår framgång. Framåt ser Aino Healths team fram emot de möjligheter som ligger framför oss. Tillsammans kommer vi att navigera framtiden med motståndskraft, smidighet och ett gemensamt åtagande att skapa en positiv inverkan på individernas och organisationernas välbefinnande. Tack för att ni är en del av Aino Health-resan.

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 23 februari, 2024 kl. 08.30 CET.

För mer information
Jyrki Eklund
VD, Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified adviser 
Carnegie Investment Bank AB (publ)
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa och välbefinnande till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.

Länk till rapport
https://investors.ainohealth.com/rapporter-och-dokument/kvartalsrapporter/

Mer nyheter