• Filter

Centric väljer att expandera Aino HealthManager till Norge

Centric väljer att expandera användningen av HealthManager som SaaS-lösning för att stötta chefer och öka produktiviteten samt välbefinnande bland sina medarbetare. Centric är en global leverantör inom uthyrning av generalister, förmedling av specialister samt…

Aino Health är godkänd av Försäkringskassan som arbetsplatsorienterad anordnare av rehabiliteringsstöd

Stockholm 22/10-2021 Försäkringskassan har beviljat Aino Health tillstånd att tillhandahålla proaktiva och rehabiliterande insatser på arbetsplatsen.I samarbete med Försäkringskassan kan Aino…