Ytterligare en finsk kommun,Lapinlahden kunta, har valt Ainos SaaS-lösning. 
Avtalet omfattar totalt cirka 320 medarbetareImplementering beräknas ske i slutet av andra kvartalet 2023.  

 ”Vi är väldigt glada över det stora förtroendet för Aino och ser fram emot att skapa mervärde och bidra till ökad medarbetarhållbarhet inom både stora och små organisationer I offentlig sektor tillsammans med vår partner Järviseudun Työterveys”, säger Jyrki Eklund, VD Aino Health.  

Aino’s SaaS-lösning stödjer chefer med interna hälsorelaterade processer och frånvarohantering. Aino erbjuder också rapporterings- och analysverktyg för att följa viktiga mätvärden relaterade till företagets hälsohantering. Målet med lösningen är att digitalisera arbetsförmågeprocesser och öka medarbetarnas välbefinnande.  

För mer information 
Jyrki Eklund 
VD, Aino Health 
Telefon: +358 40 042 4221 
jyrki.eklund@ainohealth.com  

Certifiedadviser  
Erik Penser Bank 
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/  

Om Aino Health (publ) 
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa och välbefinnande till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.  

Mer nyheter