Aino Health meddelar idag att de ingår ett nära samarbete med Visma Public, en av de främsta leverantörerna av löne- och HR-system i Norden. Lönebesked för 250 000 offentliga förvaltningsanställda produceras månadsvis med Visma Publics mjukvara. 

Genom partnerskapet ska Aino och Visma Public ytterligare stärka kundens användarupplevelse av digitala lösningar för arbetsförmåga och kompetenshantering. Samarbetet innefattar ett standardiserat gränssnitt mellan Personec-F och Aino för att stödja systematisk förebyggande arbetsförmåga och återgång till arbete. Det implementerade gränssnittet kompletterar även användningen av Visma Publics produkter Personec FOSS och eTaika. 

Aino är dedikerade till att leverera ett proaktivt ledarskap som minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten och engagemanget för både den offentliga och privata sektorn i direkta eller samverkande samarbeten. 

Genom samarbetet fungerar Visma Publics löne– och personaladministration och kompetenshanteringsverktyg smidigttillsammans med Ainos lösning och ökar insynen i personalens välbefinnande.” säger Visma Publics affärsutvecklingsdirektör Marita Tolvanen.

Vi är mycket glada och stolta över vårt samarbete med Visma Public för att stärka medarbetarnas hållbarhet i offentligsektor”, säger Jyrki Eklund, VD för Aino Health. 

De första välfärdsdistrikten och städerna i Finland har redan implementerat det nya gränssnittet. 

För mer information 
Jyrki Eklund 
VD, Aino Health 
Telefon: +358 40 042 4221 
jyrki.eklund@ainohealth.com  

Certified adviser  
Erik Penser Bank 
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/  


Om Aino Health (
publ) 
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa och välbefinnande till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com. 


Om Visma Public
 
Visma Public är ett finskt företag som erbjuder organisationer ekonomi-, löne- och personalhanteringsprogram samt experttjänster. Visma Public stärker finländska organisationers verksamhet genom att effektivisera kritiska HR-funktioner med smarta lösningar och högkvalitativa tjänster. Vismas mjukvara effektiviserar och automatiserar administrativt arbete, utvecklar affärer och stödjer förvaltningen med information. Visma Public har mer än 150 experter i Finland och kontor finns i Helsingfors, Tammerfors och Jyväskylä. Vims Public bakgrund är det agila nordiska mjukvaruhuset Visma, som sysselsätter mer än 1 400 experter i Finland och mer än 13 000 experter över hela världen. 

Mer nyheter